Cách tính lương trên phần mềm BRAVO


Tính lương là một trong những nghiệp vụ vô cùng quan trọng, phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO hỗ trợ khách hàng hiệu quả trong vấn đề này. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.


Điểm qua các thông tin mới về tiền lương của năm 2019


Từ 1/1/2019, áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới


Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể:


  • Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng;

  • Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng;

  • Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;

  • Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.


Thêm vào đó, một số địa phương thuộc các tỉnh, thành phố như Tiền Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Dương cũng có sự điều chỉnh khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.


Tăng mức lương tính đóng BHXH bắt buộc


Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định: “Mức lương tính đóng BHXH của NLĐ làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.”


Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 có thay đổi tăng do đó mức lương để tính BHXH cũng tăng theo.


Cũng tại Quyết định này, tiền lương đóng BHXH của CBCCVC tính trên mức lương cơ sở, do đó khi mức lương cơ sở năm 2019 tăng thì mức đóng BHXH của CBCCVC cũng tăng theo.


Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT


Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018, của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực từ 01/01/2019. Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (người sử dụng lao động).


Trong đó, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; nghị quyết Hội nghị người lao động; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.


Phần hành quản lý nhân sự – tiền lương thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO


Phần hành quản lý nhân sự – tiền lương thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.


Phần hành quản lý nhân sự –  tiền lương thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO giúp CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH… Kết hợp cùng Giải pháp phần mềm ERP mà BRAVO cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý hiệu quả.


Để tìm hiểu chi tiết tính năng của phân hệ nhân sự tiền lương của BRAVO xem tại đây.


Tính năng hỗ trợ tính lương – tiền lương của phần mềm BRAVO


Quản lý lương là một quy trình từ quản lý hợp đồng lao động, các thang bậc lương cho đến việc quản lý công nhật và cuối cùng là tính lương cho từng cán bộ nhân viên.


Hệ thống quản lý lương được chia thành các phần: quản lý hợp đồng lao động, quản lý chấm công, các khai báo thang bậc, công thức tính lương, công thức tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, mỗi phần được chia thành các chức năng nhỏ như sau:


  • Hợp đồng: Quản lý hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, các quyết định tăng/giảm lương của nhân viên.

  • Chấm công: Chấm công lao động cho nhân viên.

  • Lương: Tính lương, thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên.


Riêng với tính lương, phần mềm BRAVO hỗ trợ rất đắc lực cho người dùng, dưới đây là một số tính năng nổi bật để hỗ trợ khách hàng tính lương dễ dàng và chính xác.


Quy trình tính lương như sau:Quyết định tăng/giảm bậc lương


Danh sách các quyết định tăng hoặc giảm thang, bậc lương phục vụ việc cập nhật thông tin tính lương của nhân viên và công tác thống kê quản lý nhân sự.Danh mục thang/bậc lương


Danh sách thang lương/bậc lương của đơn vị. Mỗi một thang lương sẽ có dải chi tiết hệ số các bậc lương tương ứng được hưởng (bao gồm các hệ số cấu thành nên lương chính của nhân viên như hệ số lương cơ bản, hệ số chức vụ, hệ số trách nhiệm, thu hút…). Mỗi nhân viên tại một thời điểm sẽ thuộc thang và bậc lương tương ứng.Tham số hạch toán lương


Khai báo các lựa chọn khi hạch toán tiền lương. Khi tính và hạch toán lương, chương trình sẽ tự động tạo ra các bút toán để hạch toán vào sổ cái theo như các tham số được khai báo.


Khi khai báo bảng lương, mỗi nhân viên sẽ chọn 1 loại tham số lương. Thông thường có 4 loại: Lương công nhân sản xuất, lương nhân viên phân xưởng, lương nhân viên quản lý doanh nghiệp, lương nhân viên bán hàng. Nếu ta chia tiểu khoản ở các tài khoản chi phí lương (ví dụ chia 627 theo nhà máy) thì ta cũng cần chi tiết các loại tham số lương tương ứng theo từng tài khoản chi phí lương.

Tham số thuế thu nhập cá nhân


Căn cứ vào biểu thuế do nhà nước công bố ta đưa vào phần mềm để khai báo công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.Khai báo đơn giá lương sản phẩm


Đơn giá tiền lương theo từng sản phẩm ở bộ phận sản xuất trực tiếp. Đơn giá tiền lương này sẽ được sử dụng sau khi thống kê sản lượng, để tính ra số tiền mà công nhân (hoặc bộ phận) được hưởng cho mỗi sản phẩm hoàn thành.Thống kê sản lượng


Thống kê sản lượng theo bộ phận, nhân viên nhằm mục đích tính lương theo sản phẩm cho công nhân. Nếu có điều kiện, ta nên thống kê sản lượng theo từng ngày của từng ca sản xuất.Với những tính năng nổi bật trên phần mềm BRAVO đã hỗ trợ tốt các khách hàng của mình để hoàn thành tốt công việc tính lương nói riêng và quản lý nhân sự cũng như quản lý doanh nghiệp nói chung.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng