Công việc kế toán cuối năm 2020 đầu năm 2021


Cuối năm là thời điểm bận bịu của tất cả các doanh nghiệp, kinh doanh đẩy mạnh để về đích với các chỉ tiêu doanh số được giao. Bên cạnh đó, các công việc của kế toán cũng vô cùng bận rộn trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Bài viết dưới đây sẽ thống kê lại toàn bộ công việc của kế toán cuối năm 2020 và đầu năm 2021 để doanh nghiệp hoàn thành tốt công việc.


Đối chiếu công nợ


Một trong những công việc quan trọng cần làm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 là đối chiếu công nợ, đồng thời nếu có sự chênh lệch cũng phải có phương án để tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân thường có thể là do người mua hay người bán hạch toán thiếu. Doanh nghiệp cần tìm ra nguyên nhân để xử lý kịp thời nếu không có thể có rủi ro về thuế.


Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định


Dưới đây là một vài nguyên tắc trong việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định, doanh nghiệp nên nắm vững để hoàn thành công việc này:


– Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 30%


– Từ 1 năm tới dưới 2 năm: 50%; từ 2 năm tới dưới 3 năm: 70%;


– Từ 3 năm trở lên, trích lập đủ 100%.


Bên cạnh đó, việc hạch toàn đúng vào Nợ TK 642/Có Tk 229 cũng là vấn đề cần lưu tâm. Có những mẫu hồ sơ trích lập dự phòng, doanh nghiệp có thể sử dụng TT 48 năm 2019.


Tài sản


Tài sản là vô cùng quan trọng với doanh nghiệp, do vậy mà cuối năm cần dành thời gian để thực hiện công tác kiểm kê. Nguyên tắc là kiểm kê vào ngày cuối cùng của năm. Tuy nhiên để chủ động công việc doanh nghiệp có thể thực hiện trước hoặc sau, sau đó điều chỉnh theo số liệu theo thực tế phát sinh trong thời gian kiểm kê cho tới thời điểm kết thúc niên độ.


Xác định hàng tồn kho (HTK) hư hỏng, giảm giá trị


Doanh nghiệp cần thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và để làm được điều này cần phải dựa trên cơ sở xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị. Lưu ý rằng trong bảng trích lập thì xác định HTK giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết Tài khoản.


Kế toán cũng cần lưu tâm đến các hạch toán nợ 632/Có 229 cho phần công việc này.


Hồ sơ trích lập dự phòng HTK


Mọi công việc của kế toàn đều cần tuần thủ đúng các quy định của pháp luật, với việc trích lập dự phòng HTK cũng vậy, phải tuần thủ theo TT 48. Nếu không thì doanh nghiệp có thể gặp phải rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cao.


Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách


Khi có những chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách, doanh nghiệp cần đưa ra phương án xử lý kịp thời. Đây là một trong những công việc vô cùng quan trọng kế toán cần làm cuối năm 2020 và đầu năm 2021.


Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không?


Tiền mặt luôn dư sẵn sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong mọi hoạt động của mình. Tuy nhiên nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi vay thì lãi vay khả năng bị loại trừ chi phí lãi vay. Do đó cuối năm doanh nghiệp cũng cần xem lại chỉ số này để có điều chỉnh phù hợp.


Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng


Các thức là doanh nghiệp có thể thể gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng làm thể nào tất cả số liệu phải khớp, nếu không cần tìm ra nguyên nhân và xử lý ngay lập tức.


Trích trước các khoản chi phí phải trả


Những khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa đủ chứng từ, thì doanh nghiệp cần trích trước các khoản này. Bút toán cần thực hiện đó là: Nợ TK 6xx/Có TK 335


Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm


Nếu doanh nghiệp có tiền gửi tiết kiệm thì công việc của kế toán đó là thực hiện hạch toán lãi dự thu với bút toán nợ TK 1388/Có TK 515


Chạy phân bổ khấu hao


Với TK 242, nếu doanh nghiệp thống nhất phân bổ hàng tháng thì cần phải chạy phân bổ tài khoản này của tháng 12.


Đăng ký mã số thuế cá nhân


Với những ai chưa đăng ký thì công việc này cần thiết phải thực hiện trong thời điểm này. Lưu ý rằng: cá nhân cứ trú hay không cư trú (Với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài, kế toán xem thêm TT 111); điều kiện ủy quyền quyết toán.


Có thể bạn quan tâm: Năm 2021 bỏ hợp đồng lao động thời vụ ai là người có lợi


Cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán là những người làm 2 nơi hay có nơi vãng lai tuy nhiên nơi vãng lai chưa khấu trừ 10% hoặc tổng thu nhập bình quân nơi vãng lai trên 10 triệu/tháng.


Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ


Trước khi thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ thì kế toàn cần lưu ý rằng không đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131 và dư nợ TK 331.


Lý giải cho quy định này đó là vì các khoản này ứng trước thì sau đó sẽ không bằng tiền mà là bằng hàng hóa và dịch vụ.


Nộp tờ khai thuế tháng 12/2019 hoặc quý IV/2019


Hạn ngày 20/01 nếu khai tháng, ngày 30/01/2020 nếu kê theo quý: Thuế GTGT, TNCN, Báo tình hình sử dụng hóa đơn v.v…


Kết chuyển kết quả kinh doanh


Đây là công việc cực kỳ quan trọng kế toán cần làm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Với công việc này thì sử dụng TK 911 với các bút toán như sau:


  • Nợ 511,515,711/Có 911

  • Nợ 911/Có 632,635,641,642,811


Riêng phần dư sòn sót lại trên TK 911 thì sẽ được kết chuyển về tài khoản 421.


Xác định thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế khác


Các khoản như: cổ tức, lãi chia từ lợi nhuận sau thuế khác hay thu nhập từ đánh giá chênh lệch tỷ giá, … được xác định là thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế. Với những khoản này có 1 típ cho kế toán đó là nên lưu file excel lại hay có thể ghi rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính để tiện theo dõi.


Quyết toán thuế TNDN


Hạn 90 ngày kể từ năm kết thúc năm tài chính, lưu ý đối với công ty có vốn FDI/đại chúng/niêm yết phải có Báo cáo kiểm toán. Hạch toán thuế: Nợ 821/Có 3334


Bên cạnh các vấn đề trên, Các công việc kế toán cần làm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 rất quan trong đó là: Quyết toán thuế TNCN (hạn 90 ngày kể từ năm kết thúc năm tài chính); Làm Báo cáo Tài chính cho năm 2019; Nộp các loại thuế sau khi trừ đi các khoản thuế đã tạm nộp trước; Nộp các loại báo cáo, Thống kê khác nộp cho các cơ quan liên quan; Rà soát lại sổ sách, …


Đối với 1 số doanh nghiệp đặc thù hoặc tùy thuộc vào quy định của công ty mà kế toán sẽ còn Các công việc kế toán cần làm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 khác nữa.


Năm 2020 nhà nước ra nhiều chính sách mới, do đó mà khi bước sang năm 2021 kế toán cũng có những công việc mới cần thực hiện đó là: Từ 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Vì vậy, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động. Lưu ý rằng, bảng lương cần ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung cũng như số tiền bị khấu trừ (nếu có) …


Như vậy, trong doanh nghiệp các công việc của kế toán cuối năm cũ và đầu năm mới là khá nhiều, do đó cần phải có kế hoạch để thực hiện các công việc này hiệu quả. Hy vọng rằng những thông tin mà bài viết trên đây đã cung cấp sẽ giúp bạn đọc không bị lúng túng trong thời điểm này.


Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng