Cách tính giá trị hàng tồn kho bình quân như nào

Hàng tồn kho được chia làm nhiều loại trong các doanh nghiệp sản xuất, tương ứng với đó là các vai trò khác nhau. Vậy vai trò cụ thể của hàng tồn kho đối với doanh nghiệp là gì và cách tính giá trị hàng tồn kho bình quân như thế nào? Bài viết sau sẽ thông tin tới bạn đọc.

Vai trò của hàng tồn kho

Hàng tồn kho được chia làm 04 loại: tồn kho sản phẩm, tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho sản phẩm dở dang, tồn kho các mặt hàng khác phục vụ sản xuất.

Tồn kho chính là bất kỳ một nguồn nhàn rỗi nào được giữ lại để sử dụng cho tương lai. Nếu doanh nghiệp có quan điểm lạc quan, loại bỏ việc tính toán đến chi phí tồn kho thì họ tăng mức tồn kho lên nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai; ngược lại, sẽ giảm hàng tồn kho trong thời kỳ suy thoái.

Riêng đối với những người bán, họ luôn muốn nâng cao mức tồn kho bình quân để đáp ứng ngay nhu cầu của khách hàng. Nhân viên phụ trách sản xuất và tác nghiệp cũng thích lượng tồn kho lớn để có thể lập kế hoạch sản xuất được dễ dàng hơn. Hàng tồn kho nhiều sẽ giảm được nguy cơ thiếu hàng khi có sự cố bất thường xảy ra (máy móc hỏng, nhân công nghỉ việc…).

Đặt trong quan điểm của những người làm tài chính, họ lại muốn hạn chế mức tồn kho bình quân thấp nhất có thể vì đồng tiền mắc kẹt ở tồn kho sẽ không sử dụng vào mục đích khác được.

Bởi vậy, đảm bảo hàng tồn kho bình quân luôn ở mức vừa đủ là điều quan trọng. Vậy thế nào là tồn kho ở mức hợp lý?.

– Tồn kho quá cao cũng dẫn tới giá thành tăng, khó cạnh tranh với đối thủ trên thị trường.

– Tồn kho thấp lại gây mất doanh số bán hàng, ảnh hưởng trì trệ khả năng sản xuất.

>>> Tham khảo: Phần mềm kế toán quản trị BRAVO

Cách tính giá trị hàng tồn kho bình quân như nào?

Có 04 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho là:

– Phương pháp theo giá đích danh (thực tế đích danh).

– Phương pháp tính bình quân gia quyền;

– Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO);

– Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)

Trong phạm vi bài, sẽ tập trung tìm hiểu về phương pháp bình quân gia quyền. Vì đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất, tiện lợi nhất.

Theo phương pháp này, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, tùy thuộc điều kiện cụ thể mỗi doanh nghiệp.

Giá trị của hàng tồn kho, ta có công thức:

Giá trị hàng tồn kho = Số lượng tồn kho x Giá trị trung bình

Giá trị trung bình được tính theo 02 phương pháp sau:

1.    Theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

Giá trị trung bình cả kỳ dự trữ = (Giá trị thực tế hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng nhập kho trong kỳ)/ (Số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ)

Ở phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tùy thuộc kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà căn cứ vào giá mua/ giá nhập/ lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân.

2.    Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập

Giá trị trung bình sau mỗi lần nhập = (Trị giá thực tế vật tư, SP, hàng hóa tồn kho sau mỗi lần nhập)/ (Số lượng vật tư, SP, hàng hóa thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập)

Nếu doanh nghiệp thực hiện quản trị hàng tồn kho tốt sẽ có lợi rất lớn. Với sự hỗ trợ của tính năng quản lý hàng tồn kho trong hệ thống phần mềm BRAVO, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc quản trị hàng tồn kho, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho mỗi đợt kiểm tra tồn kho, đạt được hiệu quả tối ưu trong việc quản lý kho.

Xem thêm:

>> Những hiểu biết về phương pháp quản trị hàng tồn kho hiệu quả.

>> Chi tiết thông tin về phần quản lý kho hiệu quả của BRAVO.

>> Hướng dẫn xử lý hàng tồn kho quá nhiều.


News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng