Góc kiến thức – Cách tính giá thành sản xuất sản phẩm 2023

Giá thành sản xuất là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để hạch toán chi phí, doanh thu cho mỗi doanh nghiệp. Kế toán giá thành sản xuất trong doanh nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng, trong đó khó nhất là cách tính giá thành sản xuất. Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ đi từ giá thành sản xuất là gì, cách tính giá thành sản xuất hiệu quả cũng như các công thức tính giá thành sản xuất phổ biến hiện nay.

1.    Khái niệm giá thành sản xuất là gì?

Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành trong điều kiện công suất bình thường.

Có nhiều loại giá thành khác nhau, tùy theo yêu cầu quản lý và các tiêu thức phân loại khác nhau mà ta có các loại như:

–       Giá thành kế hoạch

–       Giá thành định mức

–       Giá thành thực tế

–       Giá thành sản xuất

–       Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ

Ý nghĩa của việc tính giá thành sản xuất là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Đây còn là một chỉ tiêu quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân phản ánh chất lượng và trình độ sản xuất đồng thời là căn cứ để xác định giá bán và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.

2.    Cách tính giá thành sản xuất

2.1.        Quy trình cách tính giá thành sản xuất sản phẩm

Để công việc tính giá thành được thực hiện chính xác, việc xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nhằm cung cấp số liệu cho việc tính giá thành theo từng đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp, ngược lại xác định đúng đắn đối tượng tính giá thành là cơ sở để kế toán doanh nghiệp xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu của công tác tính giá thành.

Trong đó, đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng cần phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất phát sinh gắn liền với nơi diễn ra hoạt động sản xuất và sản phẩm được sản xuất, Kế toán cần xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, để từ đó tổ chức thực hiện công tác tập hợp chi phí sản xuất, cung cấp số liệu chính xác cho việc tính giá thành sản phẩm.

2.2.        Các công thức tính giá thành sản xuất sản phẩm

Để có được số liệu phục vụ cho việc tính giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ, Kế toán cần thường xuyên tổ chức tập hợp chi phí. Trong đó, các chi phí trực tiếp được tổng hợp lại theo đối tượng tập hợp chi phí hoặc đối tượng tính giá thành, chi phí sản xuất chung được được lựa chọn theo tiêu thức thích hợp (tiền công, chi phí trực tiếp…) phân bổ hợp lý cho từng đối tượng.

Công thức tính giá thành sản xuất sản phẩm

Giá thành đơn vị sản phẩm = Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành / Tổng số lượng sản phẩm hoàn thành

Trong đó:

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành

 

=

 

Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ công

 

   +

 

Chi phí sản xuất trong kỳ

 

  –

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

 

Sản phẩm dở dang là sản phẩm chưa hoàn thành, còn đang sản xuất dang dở trên dây chuyền sản xuất hay ở các phân xưởng sản xuất, đánh giá giá trị sản phẩm dở dang được thực hiện bằng phương pháp như phương pháp ước lượng tương đương hoặc phương pháp chi phí trực tiếp…

2.3.        Một số cách tính giá thành sản phẩm phổ biến hiện nay:

–       Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp). Phương pháp này thích hợp với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ, liên tục (như sản phẩm điện, nước, than, bánh kẹo…)

–       Phương pháp tính giá thành theo hệ số áp dụng trong những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất, trong quá trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên liệu, vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

–       Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ phù hợp với loại hình doanh nghiệp mà trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất, kết quả sản xuất được một nhóm sản phẩm cùng loại với nhiều chủng loại, phẩm cấp, quy cách khác nhau.

–       Phương pháp loại trừ chi phí áp dụng trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất, đồng thời với việc chế tạo ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ hoặc hư hỏng không sửa chữa được.

–       Phương pháp tổng cộng chi phí áp dụng đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, quá trình sản xuất chế biến sản phẩm phải qua nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ.

–       Phương pháp liên hợp thường ứng dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau.

–       Phương pháp tính giá thành theo định mức. Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp đã xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh và ổn định.

Trên cơ sở các phương pháp tính giá thành sản phẩm đã nghiên cứu ở trên, khi áp dụng vào từng doanh nghiệp, kế toán cần căn cứ vào các điều kiện thực tế của doanh nghiệp về các mặt như: đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ cũng như đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để lựa chọn và áp dụng phương pháp tính giá thành thích hợp.

Hiện nay, việc tính giá thành sản xuất được hỗ trợ rất nhiều bởi các phần mềm Phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành. Trên thị trường cũng có nhiều nhà cung cấp phần mềm này, Đặc biệt, hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp không chỉ có phần mềm tính giá thành sản xuất riêng lẻ mà nằm trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể. Điều đó giúp cho việc quản lý các vấn đề liên quan đến giá thành sản xuất phát huy được hiệu quả tối ưu.

Xem thêm:

>> Thông tin chi tiết về giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp – phần mềm ERP của nhà cung cấp uy tín BRAVO.

Lê Vĩnh Phúc

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng