Góc kiến thức – Quản trị kênh phân phối là gì


Kênh phân phối là gì?


Kênh phân phối là kênh trung gian gồm một nhóm các tổ chức hoặc cá nhân cùng tham gia vào quá trình đưa sản phẩm từ nơi cung ứng (nhà sản xuất) tới nơi có nhu cầu (người tiêu dùng).


Quản trị kênh phân phối là gì?


Quản trị kênh phân phối là quá trình tiến hành hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của từng khâu, từng bộ phận vận hành trong kênh phân phối. Qua đó, người thực hiện dễ dàng điều chỉnh việc sử dụng các nguồn lực nhằm đạt sự thành công trong mục tiêu đề ra.


Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, quản trị kênh phân phối (hay quản lý kênh phân phối) là một phần quan trọng. Bên cạnh việc điều tiết thực hiện quy chuẩn chức năng phân phối sản phẩm, quản lý kênh phân phối còn phải làm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.


Người quản lý kênh phân phối thông qua việc nắm bắt tình hình thông tin thị trường và nhu cầu thực tiễn từ khách hàng, từ đó lên thông tin báo cáo quản trị để chủ doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp.Thực hiện Quản lý kênh phân phối hiệu quả


Hiện nay, nền kinh tế thị trường đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Các kênh phân phối có vai trò như chất xúc tác, tạo dòng chảy sản phẩm từ người sản xuất tới người mua cuối cùng. Những tổ chức, cá nhân tham gia vào kênh phân phối được gọi chung là thành viên của kênh; các thành viên nằm giữa nhóm nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng đều gọi chung là các trung gian phân phối.


Việc thiết lập một kênh phân phối thành công chính là bước khởi đầu tốt đẹp trong quá trình tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau bước thiết lập (xây dựng) hệ thống kênh phân phối, vấn đề quan trọng nhất chính là “quản lý” kênh phân phối hiệu quả. 


Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ quản lý kênh chủ chốt, am hiểu sản phẩm –  thị trường, nhạy bén trong việc đưa ra quyết định để giúp kênh hoạt động hiệu quả. Dưới đây là hai bước quan trọng nhất để quản lý kênh phân phối hiệu quả:


  • Khuyến khích các thành viên của kênh: Nhà sản xuất và thành viên kênh có mối quan hệ hai chiều. Mối quan hệ đó càng mật thiết thì càng nhanh chóng đạt được mục tiêu chung của cả hệ thống. Muốn vậy, nhà sản xuất cần thường xuyên tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của các trung gian để có hướng giải quyết phù hợp.

  • Đánh giá hoạt động của thành viên kênh: Việc đánh giá hoạt động của các thành viên kênh là rất quan trọng, mang tính thời kỳ và là sự xem xét tổng hợp. Từ việc đánh giá, nhà quản lý sẽ biết được thành viên nào hoạt động có hiệu quả để có kế hoạch đầu tư; ngược lại, thành viên nào làm việc kém hiệu quả kịp thời loại bỏ. Qua đây, tạo nên cấu trúc kênh tốt nhất đáp ứng được với sự đòi hỏi của thị trường.


Cùng với sự phát triển không ngừng của hệ thống CNTT, các nhà quản trị kênh phân phối ngày càng nhận được sự hỗ trợ tốt hơn trong công việc của mình bởi sự ra đời của những phần mềm ưu việt. Phần mềm kế toán BRAVO là tiêu biểu trong số đó. Với kinh nghiệm gần 18 năm xây dựng và phát triển, phần mềm BRAVO đã được tin dùng bởi gần 3000 doanh nghiệp là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong cả nước, hỗ trợ các kế toán viên, nhà quản trị thao tác dễ dàng, có được báo cáo kịp thời, nâng cao hiệu quả trong công việc.


>>> Xem thêm:


Quản trị hệ thống kênh phân phối bán lẻ trong doanh nghiệp 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng