Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm tính bảo hiểm xã hội


1.    Danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội:


Phần mềm tính bảo hiểm xã hội BRAVO giúp các doanh nghiệp dễ dàng lưu thông tin về số sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên, ngày bắt đầu mở sổ, ngày thôi không đóng bảo hiểm. Việc nhập liệu các thông tin liên quan tới từng nhân viên đơn giản và dễ dàng như hình dưới đây: Chi tiết các thông tin danh sách tham gia bảo hiểm trong phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO như sau:Chi tiết quá trình tham gia BHXH trước đây: 2.    Danh mục tỉnh


Lưu thông tin về danh sách tỉnh, mã số theo quy định của bảo hiểm xã hội


Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:3.    Danh mục bệnh viện khám chữa bệnh


Phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO giúp lưu thông tin về danh sách bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của bảo hiểm xã hội theo từng tỉnh


Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:4.    Danh sách đợt báo cáo:


Lưu thông tin về các đợt báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội


Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:5.    Biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:


Lưu thông tin về biên bản trả thẻ bảo hiểm y tế của nhân viên khi nhân viên nghỉ việc.Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:6.    Duyệt danh sách tăng bảo hiểm xã hội:


Đây là chức năng duyệt danh sách tăng bảo hiểm xã hội. Chương trình cho phép duyệt tăng trong khoảng thời gian từ tháng đến tháng, có hiển thị dữ liệu đã duyệt hay không.


Chương trình sẽ căn cứ vào danh sách nhân viên đã hoàn thành hợp đồng thử việc, danh sách nhân viên nghỉ thai sản đi làm lại, nhân viên điều chỉnh mức đóng… để đưa ra danh sách tăng bảo hiểm xã hội trong kỳ.


Nhân viên theo dõi bảo hiểm có thể duyệt tăng ngay trong kỳ hoặc chuyển kỳ sau duyệt tăng.


7.    Duyệt danh sách giảm bảo hiểm xã hội:


Đây là chức năng duyệt danh sách giảm bảo hiểm xã hội. Phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO cho phép duyệt giảm trong khoảng thời gian từ tháng đến tháng, có hiển thị dữ liệu đã duyệt hay không.


Chương trình sẽ căn cứ vào danh sách nhân viên đã nghỉ, thôi việc, danh sách nhân viên nghỉ thai sản, nhân viên điều chỉnh mức đóng… để đưa ra danh sách giảm BHXH trong kỳ.


Đối với nhân viên nghỉ việc, chương trình sẽ kết hợp với phát sinh trả thẻ bảo hiểm y tế để xác định đối tượng nghỉ việc có trả thẻ hay không trả thẻ.


Nhân viên theo dõi bảo hiểm có thể duyệt giảm ngay trong kỳ hoặc chuyển kỳ sau duyệt tăng.


>>> Tham khảo: Phần mềm kế toán quản trị BRAVO.


8.    Danh sách tăng, giảm bảo hiểm xã hội:


Danh sách lưu toàn bộ thông tin về việc tăng, giảm bảo hiểm của nhân viên được thực hiện từ chức năng duyệt tăng giảm.Chi tiết danh sách tăng, giảm bảo hiểm xã hội: 


  


9.    Danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:


Cập nhật danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản


Chi tiết danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:         


  


10.    Duyệt danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:


Căn cứ trên danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, chương trình sẽ xác định tiền được hưởng của nhân viên. Nhân viên theo dõi BHXH có thể duyệt đề nghị hưởng chế độ ngay trong kỳ phát sinh hoặc kỳ sau cho nhân viên


11.    Danh sách nhân viên hưởng chế độ ốm đau, thai sản:


Căn cứ trên danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản đã được duyệt, phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO sẽ hiển thị danh sách nhân viên được hưởng chế độ. Cán bộ theo dõi BHXH căn cứ vào danh sách này để đưa vào kỳ báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.


12.    Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN:


Với phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO thì trong trường hợp có sự điều chỉnh về hồ sơ đóng bảo hiểm, cán bộ theo dõi BHXH sẽ cập nhật vào danh mục này. Chi tiết danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN:      Để biết thêm các thông tin chi tiết về phân hệ Nhân sự – Tiền lương – BHXH của BRAVO tại đây.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng