Kế toán giá thành sản xuất trong doanh nghiệp hiệu quả


Trong thị trường kinh tế cạnh tranh, các doanh nghiệp không ngừng cố gắng đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Và giá sản phẩm là một yếu tố cạnh tranh tranh được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Mục tiêu chung mà những doanh nghiệp này hướng đến là làm sao để có thể tiết kiệm được tối đa các chi phí sản xuất, hạ giá thành mà vẫn đảm bảo được hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Để tối ưu được điều này công việc kế toán giá thành sản xuất trong doanh nghiệp cần được thực hiện tốt nhất.


1.      Tìm hiểu khái niệm kế toán giá thành sản xuất sản phẩm


Kế toán giá thành sản xuất sản phẩm là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Kế toán giá thành sản xuất xác định đầy đủ, chính xác các loại chi phí, từ đó xác định giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán.


–          Khái niệm chi phí sản xuất: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thực chất chi phí và sự dịch chuyển vốn, sự dịch chuyển các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá thành sản phẩm.


–          Giá thành sản xuất sản phẩm là toàn bộ chi phí (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang, cả chi phí trích trước) chi ra tính bằng tiền để hoàn thành một khối lượng sản phẩm nhất định trong kỳ. Đây là một căn cứ quan trọng để định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.2.      Công việc của kế toán giá thành. 


–          Tùy theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của công tác quản lý, cần xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng sản phẩm tính giá thành.


–          Ghi chép phản ánh chính xác, đầy đủ các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất; kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, các dự toán chi phí. Tổ chức hạch toán các loại tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm chính xác sẽ tạo điều kiện xác định đúng đắn những chi phí mà đơn vị đã chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trên cơ sơ đó tính được chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị góp phần thúc đẩy việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm để ngày càng thu hút khách hàng.


–          Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất trong kì một cách đầy đủ và chính xác. Thực hiện phân tích tình hình chi phí, giá thành để lập báo cáo kế toán.


>>> Tham khảo: Phần mềm kế toán quản trị BRAVO


3.      Kế toán sản xuất giá thành trong doanh nghiệp hiệu quả


Để công việc kế toán sản xuất giá thành trong doanh nghiệp thực hiện một các hiệu quả, Kế toán viên cần chú ý một số vấn đề sau:


–          Tập hợp chi tiết, đầy đủ các chi phí  liên quan của từng bộ phận để tính chính xác giá thành từng nhóm sản phẩm trong kì sản xuất.


–          Hạch toán, phân bổ, kết chuyển các chi phí sản xuất một các hợp lý và chính xác.


–          Tùy theo sản phẩm, quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Kế toán giá thành phải lựa chọn, áp dụng phương pháp tính giá thành phù hợp.


>>> Kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp.


–          Lựa chọn, ứng dụng phân hệ phần mềm thống kế sản xuất – tính giá thành BRAVO. Phần mềm kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh. Cộng với những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hoặc đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD. Đây là một module quan trọng trong hệ thống giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) BRAVO 7 – một trợ thủ đắc lực cho các Nhà lãnh đạo trong việc quản trị Doanh nghiệp. 


>>> Chi tiết: Tính năng Phân hệ phần mềm thống kê sản xuất – Tính giá thành BRAVO.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng