Kế toán tổng hợp làm gì trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là một ví trí công việc hết sức quan trọng vì tính cần thiết của nó trong công tác quản lý kế toán nói riêng hay vấn đề quản lý doanh nghiệp nói chung. Để hiểu rõ hơn về tính cần thiết và vai trò của kế toán tổng hợp, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn “Kế toán tổng hợp làm gì trong doanh nghiệp”.

1. Vai trò của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

  • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

 

  • Thực hiện các công việc cuối kỳ (tính giá thành, tính giá vốn, tính khấu hao TSCĐ, kết chuyển doanh thu, chi phí, tính thuế TNCN…)

 

  • Kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của số liệu.

 

  • Thống kê và tổng hợp số liệu theo nhu cầu quản trị và yêu cầu quản lý của Cơ quan Thuế.

 

  • Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định

 

2. Kế toán tổng hợp làm gì trong doanh nghiệp

Những công việc cơ bản hàng ngày

  • Với sự hiểu biết rõ các chuẩn mực kế toán được cơ quan quản lý Nhà nước quy định, nắm rõ quy trình, kiểm tra đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo tính đúng đắn và kịp thời phản ánh số liệu kinh tế phát sinh, người kế toán tổng hợp phải hướng dẫn, thống nhất các nhân viên phòng kế toán để hạch toán đủ và đúng từng nghiệp vụ.

 

  • Sau công việc hướng dẫn, kế toán tổng hợp phải theo dõi và giám sát số liệu được hạch toán có đáp ứng theo các chuẩn mực kế toán và nhu cầu quản trị của doanh nghiệp (mua sắm tài sản, ghi nhận công nợ, phản ánh thuế GTGT…)

 

  • Kiểm tra và đôn đốc các nhân viên kế toán công nợ kiểm soát được hạn mức công nợ khách hàng, thu hồi nợ đảm bảo tình hình tài chính, tránh bị chiếm dụng vốn quá nhiều.

 

  • Kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng hoá, vật tư, hạch toán chi phí đưa vào sản xuất hay thành phẩm hoàn thành sản xuất xong mỗi ngày

 

Những công việc mang tính tổng hợp, thống kê hàng tháng/ quý/ năm

  • Thống kê chi phí sử dụng hàng tháng, so sánh chi phí NVL tiêu hao thực tế với định mức sản phẩm đã khai báo, tính giá thành sản phẩm trong tháng và so sánh kiểm tra những chi phí tăng, giảm so với các kỳ trước.

 

  • Hạch toán chi phí lương, các khoản trích theo lương (một số đơn vị Kế toán tổng hợp còn kiêm nhiệm tính lương cho CBNV).

 

  • Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC và các chi phí trả trước.

 

  • Kiểm kê TSCĐ, kiểm kê hàng tồn kho.

 

  • Thực hiện các bút toán khóa sổ cuối kỳ.

 

  • Lập báo cáo thuế theo quy định: tờ khai thuế GTGT, TNCN, tình hình sử dụng hóa đơn…

 

  • Lập các báo cáo tài chính.

 

  • Lập các báo cáo quản trị nội bộ: Tỷ trọng chi phí trong kỳ, tăng giảm chi phí trong kỳ, Báo cáo lãi/ lỗ theo từng tháng, báo cáo phân tích tuổi nợ…

 

Bài viết trên chắc hẳn đã phần nào giúp bạn đọc hình dung ra được “Kế toán tổng hợp làm gì trong doanh nghiệp”. Để làm tốt kế toán tổng hợp thì đòi hỏi các kế toán viên phải nắm vững kiến thức và có kỹ năng công việc tốt. Ngoài ra, việc lựa chọn được cho mình một phần mềm kế toán phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp chính là chiếc chìa khóa để công việc này diễn ra thuận lợi.

Windy Trương

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng