Những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2019


Kế toán luôn có những công việc chính mà hàng tháng cần phải làm, có những việc là đặc thù của 1 số tháng trong năm cũng có những việc tháng nào cũng phải hoàn thành. Độc giả cùng chúng tôi tìm hiểu về các công việc kế toán cần phải làm trong tháng 6/2019 và thời gian hoàn thành để làm tốt công việc của mình nhé.


1. Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng


Theo 28/2015/TT-BLĐTBXH về việc Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì doanh nghiệp cần phải thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng trước ngày 03/06/2019.


Cụ thể, tại điều 2 của thông tư này có quy định rõ như sau:


Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng hoặc giảm) về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.


Lao động trong các doanh nghiệp thường biến động liên tục do đó việc thông báo tình hình này là cần thiết và yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định của nhà nước.2. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5


Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Tức là hạn chậm nhất là ngày 20/6/2019 doanh nghiệp cần hoàn thành công việc này.


Lưu ý rằng: Nếu có hành vi chậm nộp tờ khai thì tùy theo số ngày chậm nộp kể từ khi hết hạn nộp tờ khai tháng đó, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.


Để làm tốt công việc này ngoài chú trọng về hạn nộp thì doanh nghiệp cũng cần lưu tâm đến một số quy định sau:


 • Hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào kê khai tháng ấy;

 • Hóa đơn đầu vào: Không giới hạn thời gian kê khai – Theo quy định mới của Thông tư 219

 • Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 • Người nộp thuế phải tính, xác định và khai số tiền thuế phải nộp NSNN chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung và theo mẫu tờ khai quy định của Bộ Tài chính;

 • Trong kỳ tính thuế không phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định.

 • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

 • Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam.

 • Người nộp thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.


3. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 5


Công việc này cần căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó thời điểm chậm nhất cần hoàn thành công việc này là vào ngày 20/06/2019.


Theo đó, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.


Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.4. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5


Căn cứ vào điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo, nghĩa là hạn vào ngày 20/6/2019 doanh nghiệp phải hoàn thành công việc này.


Một số lưu ý trong việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:


 • Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

 • Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

 • Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

 • Chỉ cần chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, theo quý chậm, Doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt đáng tiếc. Theo điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:


Doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định của nhà nước nếu không sẽ phải chịu những hình phạt cụ thể như sau:


 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan Thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định

 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo gửi cơ quan Thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan Thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.


Xem thêm: Cách lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý5. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6


Căn cứ vào Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công đoàn thời hạn thực hiện là trước ngày 30/6/2019.


Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động


Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.


Dưới đây là đối tượng cần phải trích lập kinh phí công đoàn theo quy định của nhà nước đó là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:


 • Cơ quan Nhà nước (kế cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập

 • Các đơn vị thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật

 • Các đơn vị hợp tác xã thành lập theo luật hợp tác xã.

 • Những đơn vị tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng lao động là người Việt Nam

 • Những đơn vị tổ chức có sử dụng lao động tại Việt Nam


6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 6


Đối với Bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp cần thực hiện trước ngày 30-6-2019 theo quy định tại điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Theo đó, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng tương ứng của người lao động.


Tháng 6 đã qua mùa bận rộn của kế toán, tuy nhiên các công việc của kế toán chẳng bao giờ là thảnh thơi cả. Do đó kế toán luôn cần phải chú ý để thực hiện đầy đủ và chính xác các công việc của mình.


Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán của BRAVO


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng