Những hạn chế trong đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân


Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) chỉ có duy nhất một cá nhân tự góp vốn để thành lập. Bởi vậy, trước khi cá nhân thành lập DNTN cần phải nắm rõ những hạn chế của loại hình doanh nghiệp này để giảm thiểu tối đa mọi rủi ro trong quá trình hoạt động.


1. Phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình với nghĩa vụ của công ty


Điểm c khoản 1 Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Do vậy, doanh nghiệp tư nhân mang đặc điểm là tài sản cá nhân không tách biệt với tài sản của doanh nghiệp, nên loại hình doanh nghiệp này không được coi là pháp nhân.


Doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng kí, mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp trong trường hợp vốn kinh doanh đã đăng ký mà không đủ để thực hiện nghĩa vụ tài chính.


>> Hướng dẫn quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp


2. Không được huy động nguồn vốn từ bên ngoài


Về vốn của chủ DNTN đã được quy định tại khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, DNTN không thể huy động thêm bất cứ nguồn vốn nào từ bên ngoài, do đây là loại hình chỉ có duy nhất một cá nhân làm chủ. Thế nên, các cá nhân, tổ chức khác không thể góp vốn để trở thành thành viên của công ty.


Ngoài ra, vì cũng không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu hay bất kỳ loại chứng khoán nào khác (khoản 2 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020), nên DNTN chỉ có duy nhất một nguồn vốn là từ tài sản của chủ doanh nghiệp.


3. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị hạn chế góp vốn, tham gia đầu tư


Căn cứ khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Khi đã chọn thành lập DNTN thì chủ doanh nghiệp đó sẽ bị cấm thành lập hộ kinh doanh hay trở thành thành viên của công ty hợp danh.


Nguyên nhân là bởi, những loại hình doanh nghiệp này là chủ sở hữu đều phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ của công ty. Trường hợp nếu một người vừa là chủ hộ kinh doanh lại vừa là chủ một DNTN thì sẽ không có sự tách bạch về tài sản giữa hai loại hình kinh tế này.


Hơn nữa, khoản 4 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ rõ, chủ DNTN còn bị cấm góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.4. Chỉ được phép thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân


Không giống với các loại hình doanh nghiệp khác, trong hình thức doanh nghiệp này, mỗi người chỉ được thành lập duy nhất một DNTN (khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020). Quy định trên giống với hộ kinh doanh, tuy nhiên, DNTN có thể thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện nếu muốn mở rộng quy mô và địa bàn kinh doanh.


Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân khi nào?


Để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, cần phải cân nhắc, xem xét ưu và nhược điểm của từng loại hình. Tuy nhiên, nếu chủ cơ sở kinh doanh có những đặc điểm sau đây thì nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hơn là các loại hình doanh nghiệp, tổ chức khác.


Các đặc điểm khi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân:


– Có quy mô vừa và nhỏ, số lượng lao động trên dưới 10 người;

– Có khả năng tài chính để duy trì và phát triển việc kinh doanh trong thời gian dài;

– Cá nhân muốn tự mình góp vốn và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

– Chấp nhận các rủi ro về vốn góp, dù cho công ty làm ăn thua lỗ thì phải dùng tài sản cá nhân để chịu trách nhiệm.


Theo Luatvietnam


>> Xem thêm: Từ 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng