Những kiến thức về sổ kế toán tổng hợp cần biết

Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán là công việc đòi hỏi phải tuân thủ đúng các quy tắc của nhà nước đặc biệt là các quy định về hạch toán hay mẫu sổ… Chính những quy tắc này đôi khi làm cho các kế toán viên đau đầu và không khỏi lúng túng. Sổ kế toán nói chung và sổ kế toán tổng hợp nói riêng là một kiến thức vô cùng quan trọng với mỗi kế toán viên. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số kiến thức cơ bản về vấn đề này.

1. Khái niệm sổ kế toán tổng hợp là gì?

Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của Sổ kế toán tổng hợp là vô cùng quan trọng, nó là một loại sổ sách không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là căn cứ cho việc hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến Doanh nghiệp

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, một số Nhật ký chứng từ

Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

– Ngày, tháng ghi sổ.

– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán.

Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

– Ngày, tháng ghi sổ.

– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

2. Các loại mẫu số kể toán tổng hợp

  •  Mẫu số nhật ký chung theo quyết định 48 của Bộ Tài Chính

Mẫu số nhật ký chung theo quyết định 48 của Bộ Tài Chính

  • Mẫu số cái theo quyết định 48

Mẫu số cái theo quyết định 48

  • Mẫu số cái theo thông tư 200

Mẫu số cái theo thông tư 200

Để làm tốt công việc kế toán thì mỗi người kế toán viên cần trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Những kiến thức về sổ kế toán tổng hợp cần biết trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong “biển” kiến thức cần có.

Dưới đây là link kiến thức liên quan đến vấn đề này để các bạn có thể tham khảo thêm:

>>> Những hiểu biết cơ bản về kế toán tổng hợp

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng