Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP-VN)


Lợi thế cạnh tranh của Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP-VN)>>> Khách hàng đã triển khai thành công Giải pháp phần mềm ERP của BRAVO.


Lợi ích doanh nghiệp nhận được khi triển khai Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP–VN)


  • Giảm chi phí quản lý và điều hành doanh nghiệp.

  • Quản trị thông tin hiệu quả, tăng doanh thu và lợi nhuận.

  • Quản trị toàn diện trên cùng một hệ thống (Áp dụng cho mô hình tập đoàn, tổng công ty).

  • Hợp tác với một đối tác uy tín và có nền tảng phát triển tốt với nhiều lợi ích gia tăng khác.


Các phân hệ chính của Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP-VN)>>> Xem thêm chi tiết tính năng từng phân hệ.


Đặc điểm nổi bật của Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP-VN)


1.       Hệ thống mở, thiết kế linh hoạt: Cấu trúc được thiết kế 3 lớp linh động nên Phần mềm BRAVO rất thuận tiện trong việc hiệu chỉnh.


2.      Giao diện thân thiện, linh động: Giao diện được thiết kế tùy biến theo “layout” và có thể thay đổi tương ứng với nhu cầu sử dụng của từng cá nhân hoặc phòng ban. Phông chữ Unicode với nhiều ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc…


3.      Quản lý các danh mục từ điển: Sử dụng sơ đồ cây để quản lý, phân tích và kết nối dữ liệu.


4.      Quản lý đa tiền tệ: Cập nhật phát sinh kế toán đa tiền tệ (VND, USD, YPJ, EUR…). Nhiều phương pháp tính chênh lệch tỷ giá ghi sổ. Quy đổi tất cả các báo cáo sang bất kỳ đồng tiền nào khi người dùng nhập vào tỷ giá quy đổi.


5.      Truy vấn dữ liệu liên quan: Cho phép đứng tại một đối tượng có thể theo dõi toàn bộ các phát sinh liên quan đến đối tượng đó. Ví dụ từ khách hàng xem được các đơn hàng/hợp đồng phát sinh, hóa đơn, công nợ…


6.      Cập nhật chứng từ, quản lý theo trạng thái.


7.      Bảo mật hệ thống: Quản lý truy cập chương trình theo tên và mật khẩu người dùng. Cho phép phân quyền theo nhóm người dùng, theo chức năng xử lý (thêm mới, sửa, xóa, duyệt, in…) và chi tiết đến từng trường thông tin của chứng từ.


8.      Phần mềm quản trị: Quản trị, luân chuyển dữ liệu giữa các cá nhân, phòng ban theo quy trình nghiệp vụ và kết nối dữ liệu giữa nhiều đơn vị thành viên (công ty con, chi nhánh…) theo mô hình tập trung hoặc phân tán. Cập nhật dữ liệu từ xa thông qua hệ thống mạng Internet.


9.       Báo cáo phần mềm: Xuất các báo cáo theo nhu cầu doanh nghiệp và đúng chuẩn mực tài chính Việt Nam.


10.     Hợp nhất dữ liệu: Áp dụng đối với những công ty tổng, tập đoàn trong việc đồng nhất dữ liệu từ các chi nhánh, đơn vị thành viên để lên báo cáo.


11.    Ứng dụng trên website: Cho phép người sử dụng phần mềm BRAVO xem báo cáo quản trị qua điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay.


12.    Khả năng liên kết với các thiết bị phần mềm khác: Dự án của phần mềm BRAVO đã kết nối thành công với nhiều hệ thống phần mềm khác, hệ thống các thiết bị ngoại vi, phần mềm chuyên ngành,…  


 


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng