Phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay trên thị trường


Thời điểm hiện tại, ước tính ở Việt Nam có khoảng hơn 130 nhà cung cấp về phần mềm kế toán, chưa kể tới số lượng sản phẩm phần mềm trong các gói giải pháp của các đơn vị cung cấp đó. Điều này khiến cho nhiều khách hàng phân vân không biết nên chọn phần mềm nào phù hợp. Bài viết sẽ đưa ra gợi ý giúp người tiêu dùng lựa chọn phần mềm kế toán tổng hợp thông dụng nhất hiện nay.


1. Khái niệm Phần mềm kế toán tổng hợp


Phần mềm kế toán tổng hợp là một ứng dụng công nghệ giúp kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Đó là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu và chi phí; cũng như tập hợp dữ liệu để lên được các hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị trong doanh nghiệp.2. Đặc điểm của phần mềm kế toán thông dụng


Hiện trên thị trường có sự xuất hiện của rất nhiều phần mềm kế toán tổng hợp được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, những phần mềm kế toán tổng hợp thông dụng cần hội tủ đủ các đặc điểm chính sau đây:


  • Kế toán chủ đầu tư:


Phần mềm kế toán cần cho phép đơn vị quản lý được toàn bộ quá trình phát sinh thông qua việc khai báo “Danh mục công trình”, cập nhật “Khai báo dự toán và định mức công trình”, các chứng từ phát sinh hàng liên quan tới công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/xuất… Ngoài ra, một phần mềm kế toán thông dụng ưu việt sẽ cho phép theo dõi tiến độ công việc và kiểm soát “công việc” liên quan đến từng công trình. Kết xuất các báo cáo liên quan: Sổ chi phí đầu tư xây dựng, Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư, Báo cáo nguồn vốn đầu tư…


  • Xử lý tối ưu các nghiệp vụ cuối kỳ:


Phần mềm kế toán tổng hợp sẽ hỗ trợ người dùng cho công tác lập phiếu bổ sung nghiệp vụ hạch toán khác thông qua “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”… Đồng thời khai báo định nghĩa các loại nghiệp vụ phát sinh cho các phân hệ khác sử dụng thông qua màn hình cập nhật “Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục loại tài khoản” và “Loại nghiệp vụ”…


  • Các tính năng tự động khác như:


Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động; chiết khấu cuối kỳ; Tạo bút toán khóa sổ, kết chuyển phân bổ; kết xuất in sổ kế toán (Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, Bảng cân đối tài khoản…) v.v…


  • Trợ giúp quản lý, lập và in hóa đơn trên phần mềm kế toán tổng hợp.

  • Quản trị kế hoạch các khoản doanh thu/ chi phí.

  • Phân tích quản lý chi phí và lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị.


>> Xem thêm: Những kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trong doanh nghiệp


3. Một số phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay


Trong các phần mềm ứng dụng tại Việt Nam, phần mềm kế toán là sản phẩm phổ biến nhất. Chủ doanh nghiệp hay các nhà quản lý, khi bắt đầu ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp gần như sẽ thường bắt đầu với việc sử dụng một phần mềm kế toán nào đó. Tuy nhiên, giữa một “rừng” các gói sản phẩm cung cấp trên thị trường, việc tìm ra được phần mềm kế toán tổng hợp đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thật không đơn giản.


Ví dụ:


– Phần mềm kế toán theo quy mô của doanh nghiệp có: phần mềm kế toán cho doanh nghiệp “nhỏ”/ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp “vừa”; phần mềm kế toán cho doanh nghiệp “lớn”.

– Phần mềm kế toán theo lĩnh vực ngành nghề: phần mềm kế toán chuyên ngành xây lắp/ ngành dược\ ngành may mặc\ ngành vận tải, logistics…

– Phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay theo tính chất công việc có: phần mềm đóng gói; phần mềm cài đặt chỉnh sửa theo nhu cầu riêng…

– Phần mềm theo nhà cung cấp: phần mềm kế toán trong nước; phần mềm kế toán nước ngoài.

– Phần mềm kế toán theo hình thức trả phí: phần mềm miễn phí và phần mềm trả tiền.


Nổi bật trong các đơn vị cung cấp phần mềm hiện nay, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO với sản phẩm phần mềm BRAVO được đánh giá là một trong những phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện được ứng dụng trong các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO khi triển khai tại doanh nghiệp sẽ trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý và điều hành nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


>> Xem chi tiết: Tính năng ưu việt của Phần mềm kế toán quản trị BRAVO 

News

Tin tức liên quan    tư vấn khách hàng