Phần mềm quản lý hợp đồng, đơn hàng


1.    Theo dõi, quản lý đơn đặt hàng


Với phần mềm quản lý hợp đồng, đơn hàng của BRAVO thì các bước theo dõi, quản lý đơn đặt hàng mua (Tương tự với đơn đặt hàng bán) sẽ được thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Lập đơn đặt hàng mua: Ở màn hình phân hệ mua/bán hàng, chọn chức năng Đơn đặt hàng (Hoặc có thể vào menu Danh mục / Tài liệu kinh doanh / Đơn đặt hàng mua/bán). Trong màn hình Explorer bấm F2 để thêm mới đơn đặt hàng.Bước 2: Thực hiện đơn hàng: Trên phiếu nhập mua, nhập khẩu… nhấp chọn nút “Lấy chi tiết đơn hàng” ở khung bên trái màn hình nhập chứng từ để chọn tới các đơn hàng cần thực hiện. Nhấn “Close” góc trên bên phải để xác nhận các đơn hàng đã chọn.


Bước 3: Khi đó, chương trình sẽ tự động lấy các mặt hàng trong đơn hàng vừa chọn để đưa sẵn vào phiếu nhập mua. Chúng ta chỉ việc nhập số lượng mua thực tế cho các mặt hàng vừa chọn rồi lưu lại


Bước 4: Lập báo cáo: Người sử dụng có thể tìm thấy các báo cáo liên quan đến đơn đặt hàng trong menu “Báo cáo\Báo cáo mua hàng” hoặc “Báo cáo\Báo cáo bán hàng”.


Ví dụ: Báo cáo “Sổ theo dõi đơn đặt hàng mua”:


2.    Quản lý hợp đồng


Phần mềm quản lý hợp đồng, đơn hàng của BRAVO dùng để quản lý chi tiết các hợp đồng mua, bán. Để cập nhật hợp đồng, ta vào menu “Danh mục\Tài liệu kinh doanh\Hợp đồng mua – bán”


Dưới đây là các bước thực hiện:


Bước 1: Khai báo danh mục hợp đồng: Trong danh mục hợp đồng Tab “Chi tiết mặt hàng” cho phép khai báo chi tiết các mặt hàng được trao đổi mua bán, Tab còn lại là “Điều khoản thanh toán” dùng để khai báo chi tiết các lần thanh toán theo điều khoản hợp đồng. Bước 2: Hạch toán phát sinh liên quan đến hợp đồng đang quản lý: Khi có chứng từ phát sinh liên quan đến hợp đồng hãy nhập mã hợp đồng có phát sinh vào cột “Hợp đồng” trên chứng từ đó.


Bước 3: Lên báo cáo quản lý hợp đồng: Các báo cáo liên quan đến chức năng này người sử dụng có thể tìm thấy trong menu “Báo cáo\Báo cáo bán hàng – mua hàng”.


Trên đây chỉ là những phần giới thiệu cơ bản nhất về phần mềm quản lý hợp đồng, đơn hàng của BRAVO. Để tìm hiểu thêm những tính năng nổi bật có trong phân hệ quản lý bản hàng, vui lòng click vào đây


 


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng