Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tốt nhất hiện nay


Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính mạnh hay công nghệ hiện đại đến mấy đi chăng nữa mà biết cách không quản lý nhân sự hiệu quả thì khó lòng phát triển được. Có được nguồn nhân sự tốt thôi chưa đủ mà còn cần phải quản lý tốt những vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp chọn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.


1. Vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp


Nhân tài là điều kiện sống còn trong mỗi doanh nghiệp hiện nay. Những vấn đề cấp bách trong việc quản trị nhân lực hiện nay như: Trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ quản lý, văn hóa doanh nghiệp, quản trị và động viên nhân tài, tổ chức và tạo động lực làm việc, kiểm soát quản lý, quản trị và cải thiện hiệu quả công việc, quy hoạch nguồn lực con người, tuyển dụng và chọn lọc, phát triển đội ngũ nhân viên


Mỗi doanh nghiệp sẽ thường gặp 1 hoặc một vài vấn đề nhân sự nhất định, nhà quản lý phải là người có đầu óc để nhìn nhận ra được những vấn đề đó và có những chính sách phù hợp. Đặc biệt, với những doanh nghiệp lớn, số lượng nhân viên nhiều có thể ở nhiều chi nhánh khác nhau. Các nhà quản trị muốn kiểm soát tốt nhân viên của mình sẽ ưu tiên lựa chọn các phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương.2. Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương


Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương phải đáp ứng được yêu cầu Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và thống kê chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.


2.1. Phần mềm quản trị nhân sự


Đối với nhân sự, có 3 quá trình: tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động. Tương ứng và 3 trạng thái của quá trình tuyển dụng này thì phần mềm cũng phải theo sát để đáp ưng được yêu cầu quản lý của từng giai đoạn. Cụ thể:


  • Quản lý tuyển dụng: Ở giai đoạn này việc quản lý hồ sơ của ứng viên, lập lịch phỏng vấn, chuyển hồ sơ, kết quả của ứng viên trúng tuyển sang các bộ phận có liên quan. Đặc biệt những báo cáo, thống kê, phân tích về tình hình tuyển dụng như: số lượng hồ sơ ứng viên, số lượng đạt, số lượng ứng tuyển theo vị trí… cần được quản lý tốt.

  • Quản lý đào tạo: Đối với rất nhiều doanh nghiệp, việc thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của CBNV là một hoạt động thường xuyên được chú trọng. Các hoạt động đào tạo thường rất đa dạng: Đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài… Vì thế đòi hỏi phần mềm quản lý nhân sự cũng phải quản lý được những vấn đề cơ bản như: Số lượng nhân viên tham gia từng khóa, số lượng đạt, số lượng không đạt thi sát hạch sau khi đào tạo.

  • Quản lý nhân sự: Đây là vấn đề quan trọng nhất trong việc quản lý nhân sự của mỗi doanh nghiệp. Yêu cầu quản trị bao gồm:


–  Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm…


–  Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên, phân loại hợp đồng theo thời hạn hợp đồng…


–  Cập nhật các thông tin về những thay đổi, biến động của từng cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc 


3.2 Phần mềm quản lý tiền lương


a. Cách tính lương cơ bản


Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thảo thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu.


Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả lương bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng cho phù hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp mình.


b. Phần mềm quản lý tiền lương


Đối với những doanh nghiệp chỉ có nhân viên làm giờ hành chính thì việc quản lý lương khá đơn giản. Tuy nhiên, với những công ty có nhà máy sản xuất việc tính lương trở nên phúc tạp hơn khi nhân viên của họ làm việc theo ca, làm thêm giờ hay tiêu chí tính lương dựa vào năng suất lao động (số sản phẩm làm ra trong kỳ).


Vì thế, để kiểm soát và làm nhanh lương cho nhân viên mỗi dịp cuối tháng, doanh nghiệp cần một phần mềm quản lý tiền lương thông minh có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như:


–  Lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc cập nhật tham số ngày công, giờ công, giờ làm thêm hay tham số sản phẩm hoàn thành… vào phần mềm.


–  Khai báo thống kê sản lượng (trường hợp các đơn vị tính và trả lương theo sản phẩm).


–  Khai báo tham số và công thức tính lương từng tháng của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.


–  Cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ…


–  In báo cáo tiền lương: Bảng lương. Bảng tạm ứng lương. Lập bảng thu nhập (chuyển qua ngân hàng). Bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế…


–  …………….


Phân hệ phần mềm Nhân sự tiền lương của BRAVO CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH… Từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý hiệu quả.


Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng