Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp BRAVO


Trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thì tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn, do đó việc quản lý tài sản cố định một cách chặt chẽ, chi tiết luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng với mỗi doanh nghiệp. Phần mềm quản lý tài sản cố định không những phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ tài chính về quy trình quản lý tài sản cố định vừa phải hỗ trợ thêm các tính năng quản trị của doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa các quyết định về việc phân bổ, thanh lý, mua mới… cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Do đó phần mềm phải được thiết kế khai báo mềm dẻo linh hoạt với nhiều tiêu thức khác nhau để việc quản lý tài sản cố định được chặt chẽ và dễ dàng tra cứu khi cần.


BRAVO với thế mạnh là xuất phát điểm từ phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp, vì vậy module quản lý tài sản cố định được xây dựng và phát triển ngay từ những ngày đầu xây dựng phần mềm. Không những đảm bảo đầy đủ các quy định về quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp, liên kết với module kế toán trong việc hạch toán tài khoản, hơn thế nữa phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp của BRAVO còn hỗ trợ giải quyết nhiều bài toán quản trị. Để hiểu chi tiết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ứng dụng bài toán quản lý tài sản cố định trên phần mềm BRAVO tại các doanh nghiệp trong các phần cụ thể sau:


1. Cách quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp của BRAVO hiệu quả theo chuẩn mực kế toán


Với lợi thế là một phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp, Phần mềm quản lý tài sản cố định BRAVO được thiết kế chi tiết, chặt chẽ, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định của chuẩn mực kế toán, hỗ trợ cách tính khấu hao theo chuẩn thông tư 45/2013-BTC và nhiều hơn nữa các tiện ích khác. Cụ thể:


a.    Lập và in chi tiết thẻ tài sản cố định


 b.    Quản lý thông tin biến động linh hoạt mềm dẻo


Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp của BRAVO hỗ trợ rất nhiều trường hợp biến động trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản. Đơn giản nhất là các biến động về thông tin bộ phận sử dụng, vị trí đặt tài sản, biến động về mặt số lượng, các thông tin dừng khấu hao hay tiếp tục khấu hao…..


Ngoài ra phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp của BRAVO còn hỗ trợ với các biến động về nguyên giá, giá trị đã khấu hao đến các thông tin hạch toán khi trích khấu hao.


c.    Hỗ trợ kết nối tạo các chứng từ kế toán


Với các trường hợp trích khấu hao phân bổ hàng tháng, phần mềm quản lý tài sản BRAVO hỗ trợ tự động tạo phiếu hạch toán chi phí đến từng bộ phận, sản phẩm, khoản mục, tài sản. Giúp cho bộ phận kế toán có thể kế thừa toàn bộ dữ liệu từ bộ phận quản lý tài sản cố định. Với các biến động thanh lý tài sản, phần mềm hỗ trợ tự động xác định giá trị còn lại và tự động tạo ra các bút toán hạch toán tương ứng với nghiệp vụ thanh lý.


Hơn thế nữa, với các trường hợp tài sản tăng nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc tài sản ngừng sử dụng chờ thanh lý, việc trích hao mòn vẫn diễn ra bình thường nhưng phần mềm được thiết kế khai báo linh hoạt để các bút toán hạch toán hao mòn được đẩy vào tài khoản 811- chi phí khác mà không cần phải tự phân biệt để sửa lại thủ công.


2. Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO trong việc quản lý định mức tiêu hao và chu kỳ bảo dưỡng


Với các tài sản cố định là máy móc thiết bị thì việc theo dõi lập kế hoạch bảo dưỡng, thực hiện bảo dưỡng thực sự rất cần thiết để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tối đa công suất và đảm bảo thực hiện đúng các khuyến cáo của nhà sản xuất. Quy trình quản lý tài sản theo chu kỳ bảo dưỡng đã được thiết kế thành công tại nhiều đơn vị trong đó tiêu biểu có Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại.


a.    Quy định bảo dưỡng: Được xây dựng dựa trên hồ sơ quản lý tài sản, các khuyến cáo của nhà sản xuất tài sản về lịch bảo dưỡng tài sản. Đây chính là căn cứ để xây dựng các kế hoạch bảo dưỡng cho từng tài sản.b.    Kế hoạch bảo dưỡng


Kế hoạch bảo dưỡng sẽ được xây dựng dựa trên các quy định bảo dưỡng thiết bị máy móc. Chương trình phải căn cứ lần bảo dưỡng gần nhất của tài sản để đưa ra được kế hoạch bảo dưỡng cho lần tiếp theo.c.    Phiếu thực hiện bảo dưỡng


Đây chính là phần thực tế phát sinh bảo dưỡng thiết bị dựa trên các kế hoạch bảo dưỡng đã được lập. Đây cũng là cơ sở để xác định lần bảo dưỡng gần nhất của tài sản khi thiết lập kế hoạch cho lần bảo dưỡng tiếp theod.    Kế hoạch định mức vật tư:


Trong quá trình bảo dưỡng thiết bị tài sản, thì bộ phận kho luôn phải xuất một lượng vật tư nhất định để phục vụ cho quá trình đó. Để kiểm soát việc xuất vật tư đi bảo dưỡng đồng thời cũng là căn cứ để bộ phận quản lý kho lên kế hoạch mua sắm vật tư phục vụ cho các lần bảo dưỡng trong tương lai, doanh nghiệp cần xây dựng được kế hoạch định mức vật tư xuất để bảo dưỡng thiết bị.


 Bộ phận kho được thiết kế chức năng tự động tạo phiếu xuất vật tư dựa trên định mức vật tư và kế hoạch bảo dưỡng thiết bị


3. Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO trong việc kết nối với thiết bị ngoại vi


Với các doanh nghiệp, tổ chức quản lý tài sản cố định với số lượng lớn, tính chất luân chuyển thường xuyên thì việc kiểm kê tài sản cố định sẽ rất khó khăn, tiêu tốn nhân lực và thời gian của doanh nghiệp. Vì vậy việc sử dụng các thiết bị ngoại vi kết hợp với việc quản lý tài sản cố định theo mã vạch là một giải pháp hữu hiệu đang được các doanh nghiệp ứng dụng một cách rộng rãi trong việc quản lý tài sản.


Với phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp của BRAVO đã triển khai thành công trong việc kết nối với các thiết bị kiểm BRAVO. Trường hợp kết nối trực tiếp thì dữ liệu sau khi bip mã vạch được đẩy trực tiếp vào data máy chủ, hoặc kết xuất dữ liệu từ máy kiểm kê ra file trung gian, sau đó import dữ liệu kiểm kê vào phần mềm quản lý tài sản cố định BRAVO.Dữ liệu kiểm kê sau khi được nhận vào BRAVO sẽ là sơ sở để lên các báo cáo so sánh giữa tình hình thực tế sử dụng với sổ sách quản lý. Việc kết nối với các thiết bị ngoại vi hiện đang được sử dụng rất khá phổ biến, Hiện Bravo đã triển khai thành công tính năng trên phần mềm quản lý tài sản tại nhiều khác hàng tiêu biểu có khách sạn Daewoo.


Xem thêm:


>>>Quy trình kế toán toán tài sản cố định trong doanh nghiệp


                                                                                                                                                                                                                        Bắp Ngô

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng