Phát triển nguồn nhân lực: Chìa khóa để chuyển đổi số thành công


Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành trở ngại lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ là phương tiện và con người là yếu tố quyết định sự thành công.


 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Việc chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa một mặt thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng cũng là một trong những thách thức lớn.


Tại hội thảo “Chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ sở nền tảng đồng thời là điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo ra những thay đổi lớn trong cung-cầu của thị trường lao động.


Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, 5 vấn đề cần phải làm rõ đối với quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, đó là vai trò của các trường đại học trong việc đáp ứng sự thay đổi và biến động của nghề nghiệp; Chuẩn kiến thức tối thiểu của người tốt nghiệp đại học trong thế kỷ 21; Khả năng của con người về kiểm soát các quyết định của máy tính; Chuẩn mực đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu các công nghệ mới; Sự sáng tạo và nuôi dưỡng sáng tạo cho sinh viên của các trường đại học. 


Trên cơ sở đó, ông Quân đề xuất chiến lược đào tạo trong giai đoạn tới, bao gồm các bước: Đổi mới (mở mới ngành trí tuệ nhân tạo – AI, đào tạo tích hợp từ đại học đến tiến sỹ và khối doanh nghiệp); Củng cố (cập nhật đào tạo liên ngành, công nhận tín chỉ về AI, kiểm định các chương trình đào tạo AI); Bồi dưỡng (sinh viên chuyên toán, tin ở bậc phổ thông, giáo viên-giảng viên, công chức, viên chức Nhà nước); Hợp tác (đối tác chiến lược quốc tế nhằm cập nhật chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giảng viên và liên thông đào tạo).


Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quá trình chuyển đổi số quốc tế tại hội thảo, ông David Wei, Tổng giám đốc Huawei Việt Nam phân tích về thực trạng mất cân đối lớn giữa nguồn cung và cầu về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó 70 % nhu cầu nằm trong các lĩnh vực mới nổi, như Big Data, IoT và AI.


Bên cạnh đó, các chuyên gia về chuyển đối số cũng tư vấn: “Nếu một doanh nghiệp bắt đầu sử dụng công nghệ vào vận hành thì đã được xem là chuyển đổi số thành công. Tuy nhiên, trọng tâm của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ thông minh, mà nằm ở yếu tố chuyển đổi về con người, về tư duy và về văn hóa của một doanh nghiệp, tổ chức”.


>> Cùng tìm hiểu thêm: Đứng trước “Chuyển đổi số” – Doanh nghiệp cần làm gì?


Theo nghiên cứu mới nhất của Harvard Business Review, khoảng 1,3 nghìn tỉ USD đã được đầu tư vào chuyển đổi số vào năm 2018. Tuy nhiên, phần lớn khoản chi này đã bị lãng phí bởi các công ty chưa thực sự có sự chuẩn bị tốt cho sự chuyển đổi. Một trong những nguyên nhân chính của việc này là vì các công ty chỉ tập trung vào thay đổi công nghệ mà không đầu tư vào nhân lực cũng như văn hóa doanh nghiệp. Một nghiên cứu khác của Forbes Insights cũng cho thấy 75% giám đốc điều hành nói rằng họ vẫn đang chờ đợi để thu được những lợi ích hữu hình từ công nghệ đột phá sau khi được đầu tư hàng nghìn tỉ đô la. Điều này cho thấy việc chỉ tập trung vào chuyển đổi công nghệ mới và hiện đại sẽ không đem lại kết quả như mong đợi. Để giải quyết được bài toán chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần thay đổi nhân tố con người một cách toàn diện.


Trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ là phương tiện và con người là yếu tố quyết định sự thành công. Việc chuyển đổi số có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Việc thay đổi nhân tố con người để sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số cần được đặt lên hàng đầu như chìa khóa của chuyển đổi số.


Tham khảo: Vietnamplus


>> Đọc thêm: BRAVO đồng hành cùng ngành CNTT trong “chuyển đổi số”

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng