Phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp


 


Trong thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao dịch vụ khách hàng. Vì thế vai trò của phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng.


1.      Tìm hiểu khách hàng trong doanh nghiệp là những ai?


Để hiểu một cách tổng quát và đầy đủ nhất, bạn cần hiểu rằng: Liên quan đến công tác chăm sóc, khách hàng là tất cả những người được doanh nghiệp phục vụ, cho dù họ có phải trả phí cho dịch vụ của chúng ta hay không?


Khách hàng được chia làm hai nhóm đối tượng:


–          Khách hàng bên ngoài: Là những người ở bên ngoài đến để mua hàng hóa hay dịch vụ của một doanh nghiệp. Bao gồm 3 đối tượng: Người sử dụng, Người mua, Người hưởng thụ.


–          Khách hàng bên trong hay gọi cách khác là khách hàng nội bộ: Là toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty và được hưởng quyền lợi từ doanh nghiệp đó.


Nếu doanh nghiệp là một cá thể thì khách hàng có vai trò là xương sống của cá thể đó. Dù ở doanh nghiệp nào hay kinh doanh bất kì lĩnh vực ngành nghề nào thì việc chăm sóc khách hàng luôn luôn là ưu tiên hàng đầu.2.      Công việc của phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp


–          Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ khách hàng. Đây là một công việc đặc thù chỉ có ở một số ngành nghề đặc trưng như ngân hàng, tài chính, bất động sản,…


–          Tổng hợp, phân tích, phân loại nhóm đối tượng khách hàng.


–          Nghiên cứu, đánh giá hành vi, tâm lý mua hàng của từng nhóm đối tượng khách hàng đã phân loại.


–          Lên kế hoạch, đề xuất, tổ chức các công việc chương trình, sự kiện làm thỏa mãn, hài lòng nhu cầu khách hàng.


3.      Vai trò của bộ phận quan hệ khách hàng


–          Nhận dạng và thu thu khách hàng tốt nhất nhằm đẩy mạnh doanh số cho bộ phận kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Dựa trên sự nhận dạng, phân loại các nhóm đối tượng, phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp có trách nhiệm đưa doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng, tìm hiểu, nắm bắt tốt hơn hành vi, tâm lý mua hàng của họ để 2 bên có thể chuyển giao giá trị lẫn nhau lớn hơn.


–          Tạo dựng, phát triển và hoàn thiện mối quan hệ với khách hàng qua các hoạt động chăm sóc. Với mỗi khách hàng khác nhau, phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp sẽ có những cách đối đãi, chăm sóc khác nhau để gia tăng sự hài lòng tối đa nhất cho yêu cầu của mỗi khách hàng.


–          Phòng quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp tạo ra hiệu quả đầu tư tối ưu nhờ tích hợp, luân chuyển thông tin, dữ liệu khách hàng vào mỗi bộ phận chuyên trách như kinh doanh, sản xuất, logistics… Quá trình này trợ giúp gia tăng hiệu quả công việc rất lớn trong mỗi phòng ban, tiết kiệm nhiều chi phí rủi ro không đáng có. Để tạo ra được sự liên kết trên nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp phần mềm quản lý khách hàng ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.


>>> Chi tiết tính năng phần mềm quản lý khách hàng BRAVO

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng