Tính năng quản lý Bảo hiểm xã hội của phần mềm BRAVO


Chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung mà người lao động và người sử dụng lao động hiện rất quan tâm. Sở hữu những tính năng ưu việt, tính năng quản lý Bảo hiểm xã hội mà phần mềm BRAVO cung cấp sẽ hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng và hiệu quả.


Trước khi đi vào nội dung chính, mời bạn đọc hãy cùng điểm lại những thay đổi trong chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực từ năm 2019.


I. Những quy định về Bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp cần lưu ý


1. Thay đổi về tiền lương tối thiểu, tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc


– Điều chỉnh tiền lương tối thiểu đóng BHXH: Từ năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng. Cụ thể, mức thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc được nêu trong Quyết định 595/QĐ-BHXH.


Tiền lương tháng đóng BHXH với công việc đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường yêu cầu không thấp hơn lương tối thiểu vùng; đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.


– Điều chỉnh tiền lương tối đa đóng BHXH:  Theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu như tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở.


Mặt khác, dựa trên tinh thần của Nghị quyết 70/2018/QH14, kể từ thời điểm 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, tức là mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng như trước đây.


2. Loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được tăng


Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng (mức cũ là 1,39 triệu đồng/tháng). Do vậy, các khoản trợ cấp BHXH cũng tăng lên tương ứng, chẳng hạn như:


– Trợ cấp thai sản: Tăng lên 2,98 triệu đồng/tháng (trước đây là 2,78 triệu đồng/tháng, mức tăng này bằng 02 lần mức lương cơ sở đã quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).


– Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng lên 447.000 đồng/ngày (mức cũ là 417.000 đồng/ngày; tức 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở được quy định tại Điều 29 và Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).


– Trợ cấp mai táng: Tăng lên 14,9 triệu đồng (mức cũ là 13,9 triệu đồng; tức bằng 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).


– Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng lên 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân; riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng lên 1,043 triệu đồng/tháng (tương ứng bằng 50% – 70% mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)… 


3. Mức lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 – 2021 được điều chỉnh


Căn cứ Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ, lao động nữ hưởng lương hưu từ 2018-2021 và có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng sẽ được điều chỉnh lương hưu theo công thức sau:


Mức điều chỉnh = Mức lương hưu (tính ở thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu) x Tỷ lệ điều chỉnh (tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu)


Cụ thể, nếu nghỉ hưu từ năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh thấp nhất là 0,81% và cao nhất là 9,23%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH. 


4. Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động được thay đổi


Nghị định 143/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành cuối năm 2018 có quy định mới về chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Theo đó, trong năm 2019, khi ký HĐLĐ với người nước ngoài, người sử dụng lao động buộc phải đóng 3% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau và thai sản; đồng thời nộp 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…


>> Xem thêm: Phân hệ Quản lý Nhân sự – Tiền lương của phần mềm BRAVO.


II. Tính năng quản lý Bảo hiểm xã hội của phần mềm BRAVO


Quản lý bảo hiểm xã hội bao gồm các công việc như quản lý hồ sơ đóng bảo hiểm, khai báo tăng, giảm, thay đổi các thông tin của người lao động, giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau…


Hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội được chia thành các chức năng:


1. Quản lý hồ sơ đóng bảo hiểm:


Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.


Danh mục dân tộc.


Danh mục quốc tịch.


Danh mục tỉnh.


Danh mục quận, huyện.


Danh mục phường, xã.


Danh mục bệnh viện khám chữa bệnh.


Danh sách đợt báo cáo.


Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN.


Biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh.


2. Quản lý khai báo tăng – giảm:


Danh mục lý do tăng – giảm bảo hiểm.


Duyệt danh sách tăng bảo hiểm.


Duyệt danh sách giảm bảo hiểm.


Danh sách tăng – giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội.


Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH.


3. Quản lý chế độ ốm đau – thai sản:


Danh sách mức hưởng chế độ ốm đau – thai sản.


Danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau – thai sản.


Duyệt danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau – thai sản.


Danh sách nhân viên hưởng chế độ ốm đau – thai sản.


Quy trình quản lý bảo hiểm xã hội


 Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội


Là danh sách nhân viên lấy từ danh mục “Hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên”. Ngoài các thông tin cơ bản của nhân viên, ta có thể khai báo các thông tin để quản lý việc tham gia bảo hiểm xã hội như: số sổ bảo hiểm, loại sổ, ngày đóng… Chỉ có thể sửa thông tin, không thêm mới, thêm bản sao, đình chỉ, gộp mã ở danh mục này.


  Danh mục dân tộc


Danh sách mã dân tộc, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


  


Danh mục quốc tịch


Danh sách mã quốc tịch, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


  


Danh mục tỉnh


Danh sách tỉnh, thành phố, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


Danh mục quận, huyện


Danh sách quận, huyện, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


Danh mục phường, xã


Danh sách phường, xã, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


Danh mục bệnh viện khám chữa bệnh


Danh sách bệnh viện nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã được lấy theo bộ mã của cơ quan bảo hiểm.


Danh sách đợt báo cáo


Quy định từng đợt báo cáo cụ thể, khi nhập các thông tin phát sinh bảo hiểm chọn đợt báo cáo để xác định dữ liệu đó sẽ lên báo cáo vào đợt nào. Cụ thể xem tại mục “Danh sách nhân viên hưởng chể độ ốm đau”.


 Chi tiết các thông tin về Danh sách đợt báo cáo:

Thông tin


Giải thíchMã đợt báo cáo, lựa chọn khi nhập các dữ liệu phát sinh để lựa chọn thời điểm lên báo cáo phù hợp.


Tên, tên thứ 2


Tên, diễn giải đợt báo cáo.


Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN


Khai báo thông tin thay đổi của nhân viên tham gia đóng bảo hiểm. Trước ngày thay đổi, mọi thông tin sẽ lấy từ danh mục.


  


Chi tiết các thông tin về Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ:


 
Thông tin


Giải thích


Ngày phát sinh


Ngày điều chỉnh.


Đợt báo cáo


Đợt báo cáo cho cơ quan bảo hiểm.


Nhân viên


Mã nhân viên được điều chỉnh.


Mã sổ BHXH


Số sổ BHXH.


Số thẻ BHYT


Số thẻ BHYT.


Nội dung điều chỉnh


Nội dung việc điều chỉnh.


Bệnh viện cũ


Mã bệnh viện cũ.


Bệnh viện mới


Mã bệnh viên mới.


Lý do điều chỉnh


Lý do của việc điều chỉnh.


Biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh


Khai báo thu hồi thẻ bảo hiểm khi báo giảm bảo hiểm xã hội. Trường hợp báo giảm hẳn bảo hiểm mà không có biên bản thu hồi, chương trình sẽ hiểu là không trả thẻ bảo hiểm y tế.


  


Chi tiết các thông tin về Danh sách đợt báo cáo:
Thông tin


Giải thích


Mã nhân viên


Mã nhân viên.


Ngày phát sinh


Ngày trả thẻ.


Số thẻ BHYT


Số thẻ bảo hiểm y tế.


Thời hạn dùng


Thời hạn sử dụng thẻ.


Ghi chú


Ghi chú thêm (nếu có).


 


Danh mục lý do tăng – giảm bảo hiểm


Khai báo lý do tăng, giảm bảo hiểm theo quy định.


Duyệt danh sách tăng – giảm bảo hiểm


Dựa vào thông tin hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, các quyết định tăng – giảm lương, quyết định nghỉ việc, danh sách nhân viên đề nghị hưởng ốm đau thai sản… chương trình đề xuất ra danh sách nhân viên được khai báo tăng/giảm bảo hiểm trong tháng. Chương trình sẽ tự xác định lý do tăng/giảm tương ứng với từng người, trong một số trường hợp đặc biệt người dùng có thể tự chọn lại lý do phù hợp. Kết quả sau khi duyệt tăng/giảm được lưu vào “Danh sách tăng – giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội”.


  


Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH


Là danh sách người lao động đã tham gia đóng BHXH nhưng chưa có số sổ bảo hiểm. Từ danh sách có thể chọn mẫu in để in Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.


  


Danh sách mức hưởng chế độ ốm đau – thai sản


Danh sách các mức đăng ký hưởng chế độ ốm đau thai sản theo quy định.Chi tiết các thông tin về Danh sách mức hưởng chế độ ốm đau – thai sản:
Thông tin


Giải thíchMã mức hưởng.


Tên


Tên, diễn giải mức hưởng.


% được hưởng


Tỷ lệ được hưởng theo lương.


Hưởng theo mức lương tối thiểu


Xác định số tiền hưởng được tính theo lương tối thiểu. Nếu không tích sẽ tính theo mức tiền lương đóng bảo hiểm.


Hưởng chế độ TS – sinh con


Là mức hưởng theo chế độ thai sản – sinh con.


Danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau – thai sản


Khai báo danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau thai sản để đăng ký với cơ quan bảo hiểm.Chi tiết các thông tin về Danh sách mức hưởng chế độ ốm đau – thai sản:


Thông tin


Giải thích


Ngày


Ngày phát sinh.


Diễn giải


Ghi chú thêm.


Nhân viên


Nhân viên được đề nghị.


Loại đề nghị


Loại đề nghị hưởng.


Mức hưởng


Mức đề nghị hưởng.


Từ ngày … đến ngày


Thời gian hưởng.


Số ngày


Số ngày được hưởng.


Thời điểm


Thời điểm.


Tình trạng


Tình trạng của nhân viên. Ghi theo hướng dẫn lập mẫu được cơ quan bảo hiểm ban hành.


Hình thức trợ cấp


Hình thức trợ cấp. Ghi theo hướng dẫn lập mẫu được cơ quan bảo hiểm ban hành.


Số con sinh


Số con sinh, làm cơ sở tính tiền hưởng.


Duyệt danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau – thai sản


Duyệt danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau – thai sản đã đăng ký trước đó theo kết quả nhận được từ cơ quan bảo hiểm.


Danh sách nhân viên hưởng chế độ ốm đau – thai sản


Danh sách nhân viên được hưởng chế độ sau khi đã đăng ký và duyệt thành công.


Danh sách báo cáo


Chương trình cung cấp một số báo cáo có liên quan tới quản lý Bảo hiểm xã hội. Khách hàng truy xuất các báo cáo theo đường dẫn: Báo cáo/ Báo cáo chế độ, BHXH.Với những tính năng nổi bật trên tính năng Quản lý bảo hiểm xã hội nằm trong phần hành quản lý nhân sự – tiền lương của hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp của BRAVO đã và đang hỗ trợ cho gần 3000 khách hàng là các doanh nghiệp vừa và lớn trên cả nước, đạt hiệu quả tối ưu trong hoạt động quản lý nhân sự của các đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động xoay quanh chính sách BHXH.


>> Xem thêm: Cách tính lương trên phần mềm BRAVO.


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng