Tính năng quản lý lao động của phần mềm BRAVO


1. Nhân sự – yếu tố quyết định sự sống – còn của các doanh nghiệp


Trong doanh nghiệp mỗi người lao động khác nhau là một thế giới riêng biệt vì thế họ khác nhau về năng lực quản trị, về tham vọng, về sở thích… do đó mà họ có những nhu cầu ham muốn khác nhau. Quản trị nhân sự phải nghiên cứu kỹ vấn đề này để đưa ra các biện pháp quản trị phù hợp nhất.


Nhân sự xét ở trong doanh nghiệp là nhân viên làm việc trong doanh nghiệp.


Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp áp dụng cho nhân viên của một doanh nghiệp để giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra liên quan đến công việc đó. Nếu không có quản trị nhân sự mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Đây là một công tác hết sức khó khăn vì nó động tới những con người cụ thể có những sở thích năng lực riêng biệt. Việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhằm tạo ra được một đội ngũ người lao động nhiệt tình hăng hái, gắn bó với doanh nghiệp.


Với bất cứ doanh nghiệp nào cũng vậy, muốn tồn tại và phát triển luôn cần những “nhân tài”. Để tuyển dụng, đào tạo, giữ chân được họ ngoài việc có một chính sách tốt thì quản lý ra sao cũng là bài toán mà mỗi nhà quản trị cần đi tìm câu trả lời cho mình.


Tính năng quản trị nhân sự là một trong những điểm sáng trong phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (phần mềm ERP) của BRAVO cũng là lời giải cho nhiều nhà quản trị về vấn đề này.


2. Tính năng quản lý lao động của phần mềm BRAVO


Phần mềm nhân sự BRAVO hỗ trợ việc quản lý nhân viên trong suốt quá trình 1 nhân viên làm việc tại doanh nghiệp, quy trình đó sẽ là: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý đồng phục, đánh giá nhân viên, quản lý nghỉ việc.


Với mỗi phần việc trên thường các doanh nghiệp sẽ cần phải quản lý được các đầu mục cụ thể như sau:


 • Tuyển dụng: Lập kế hoạch, quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi quá trình tuyển dụng từ lúc phỏng vấn cho đến lúc ứng viên có đạt hay không đạt yêu cầu của bộ phận tuyển dụng: Danh mục điều kiện tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụng, Hồ sơ ứng viên, Lịch phỏng vấn.

 • Đào tạo: Theo dõi quá trình đào tạo theo kế hoạch của nhân viên: Danh mục trường đào tạo, Danh mục ngành đào tạo, Danh mục bằng cấp, Kế hoạch đào tạo, Chi tiết đào tạo.

 • Nhân sự: Quản lý thông tin nhân sự của công ty: Hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên, Danh mục bộ phận, Danh mục chức vụ, Thuyên chuyển bổ nhiệm, Danh mục phân loại trình độ, Danh mục trình độ văn hóa, Danh mục chức danh chuyên môn, Danh mục loại quan hệ gia đình, Danh mục quan hệ gia đình, Điều chuyển vùng.

 • Đồng phục: Quản lý việc xuất dùng, nhận trả đồng phục của công ty: Danh mục đồng phục, Kế hoạch cấp đồng phục, Phiếu xuất đồng phục, Phiếu nhập đồng phục.

 • Đánh giá nhân viên: Đánh giá kết quả làm việc và xếp hạng nhân viên: Tiêu chí đánh giá nhân viên, Tham số đánh giá, Thang điểm đánh giá, Kỳ đánh giá, Quy định thưởng phạt, Phiếu đánh giá nhân viên, Phiếu đề xuất thưởng phạt.

 • Quản lý nghỉ việc: Danh sách ràng buộc của nhân viên, Đơn xin nghỉ việc, Quyết định nghỉ việc, Duyệt danh sách nghỉ việc.


Bạn đọc có thể tham khảo quy trình mẫu như sau:2.1. Tuyển dụng


Danh mục điều kiện tuyển dụng


Xây dựng bộ danh mục các chỉ tiêu cần đánh giá cho từng vị trí, công việc của ứng viên tuyển dụng như kinh nghiệm, học vấn, ngoại ngữ, giao tiếp, bằng cấp… Điều kiện tuyển dụng được sử dụng trong việc lập “Kế hoạch tuyển dụng”.Kế hoạch tuyển dụng


Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự số lượng bao nhiêu nhân viên, ứng tuyển vào vị trí, công việc gì, tuổi tác, giới tính, yêu cầu chỉ tiêu cần đánh giá như thế nào.


Hồ sơ ứng viên


Lưu thông tin về các ứng viên dự tuyển, phục vụ cho việc chọn lựa, tuyển dụng sau này. Nếu ứng viên không đạt trong quá trình phỏng vấn, hồ sơ có thể được sử dụng cho lần phỏng vấn tiếp theo. Khi nhập số chứng minh thư, chương trình sẽ kiểm tra và thông báo sẽ xuất hiện nếu thấy số chứng minh thư đã được nhập.Lịch phỏng vấn


Căn cứ vào danh sách ứng viên cần tuyển theo kế hoạch tuyển dụng, lịch phỏng vấn sẽ theo dõi tiến trình phỏng vấn cho từng ứng viên, từ trạng thái chờ kiểm tra cho đến trạng thái đạt hay không của người phỏng vấn.


Màn hình nhập liệu của lịch phỏng vấn như hình dưới đây:Thông tin của các ứng viên sẽ được lưu chi tiết, đặc biệt đối với các tiêu chí sau:


 • Danh mục trường đào tạo: Danh sách các trường đào tạo nhân viên như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Học viện Tài chính, Đại học dân lập Thăng Long…

 • Danh mục ngành đào tạo: Danh sách các ngành đào tạo nhân viên như cơ khí, kế toán, tin học, nhân sự…

 • Danh mục bằng cấp: Danh sách các bằng cấp theo dõi trong chương trình như bằng thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề…


2.2. Đào tạo


Khi nhân viên đã được tuyển dụng và trở thành nhân sự chính thức của doanh nghiệp thì họ sẽ thường xuyên có những đợt đào tạo để nâng cao trình độ nhân viên. Khi đó, phần mềm BRAVO cũng hỗ trợ để quản lý tốt các vấn đề này. Cụ thể như sau:


Kế hoạch đào tạo


Dùng để thiết lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên trong một khoảng thời gian cùng với số lượng nhân viên và bộ phận yêu cầu đào tạo.Chi tiết đào tạo


Chi tiết hiện trạng đang được đào tạo của nhân viên như ngành nghề, trường, bằng cấp, các thông tin liên quan đến chi phí đào tạo, kinh phí được công ty cấp từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc quá trình đào tạo. Khi quá trình đào tạo kết thúc cần đánh dấu “Đã hoàn thành”.2.3. Lưu giữ hồ sơ cá nhân của nhân viên


Việc lưu mọi thông tin của CBNV trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng để quản lý nhân sự. Với vấn đề này, phần mềm BRAVO hỗ trợ đắc lực, cụ thể là: Lưu trữ toàn bộ thông tin của nhân viên gồm hợp đồng lao động, quyết định tăng giảm lương, thuyên chuyển bổ nhiệm chức vụ, bộ phận mới, quản lý các thông tin về quá trình thực hiện bảo hiểm, số người phụ thuộc, chấm công, thống kê thời gian làm ngoài giờ. Thông tin phần hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên sẽ là cơ sở để tính lương cho nhân viên. Các thông tin ban đầu được cập nhật ở danh mục nhân viên, trong quá trình làm việc các thông tin sẽ được cập nhật chủ yếu ở thông tin nhân sự và các phần khác.Việc quản lý các thông tin được phân theo các danh mục để dễ dàng nhập liệu, quản lý hay lên các báo cáo cần thiết:


 • Danh mục bộ phận: Danh sách các bộ phận của đơn vị. Dùng chung với phần hành Kế toán.

 • Danh mục chức vụ: Danh sách các chức vụ của đơn vị, phục vụ thông tin về hồ sơ, theo dõi quá trình công tác của nhân viên, ví dụ: Nhân viên, Trưởng phòng, Phó giám đốc… Ngoài ra, ta có thể khai báo mức phụ cấp chức vụ, áp dụng trong phần tính lương.

 • Thuyên chuyển bổ nhiệm: Trong quá trình làm việc, một nhân viên có thể được điều chuyển qua nhiều bộ phận, chức vụ khác nhau. Quyết định thuyên chuyển bổ nhiệm nhằm lưu lại thông tin, ngày hiệu lực của việc điều chuyển, giúp theo dõi được cả quá trình làm việc của nhân viên.

 • Danh mục phân loại trình độ: Danh sách phân loại trình độ lao động, phục vụ công tác thống kê, phân tích số liệu của nhà quản lý, ví dụ: Lao động phổ thông, Trung cấp – cao đẳng, Trên đại học…

 • Danh mục trình độ văn hóa: Danh sách các loại trình độ văn hóa, phục vụ thông tin về hồ sơ của nhân viên, ví dụ: 12/12, Đại học, Cao học, Tiến sĩ…

 • Danh mục chức danh chuyên môn: Danh sách các chức danh về chuyên môn của đơn vị, phục vụ thông tin về hồ sơ nhân viên, ví dụ: Công nhân, Nhân viên kế toán, Nhân viên bán hàng…

 • Danh mục loại quan hệ gia đình: Danh sách mối quan hệ bố mẹ, vợ chồng, con cái trong gia đình, phục vụ thông tin về hồ sơ của nhân viên, ví dụ: Anh, Bố, Mẹ, Con…

 • Danh mục quan hệ gia đình: Chi tiết thông tin từng mối quan hệ gia đình của nhân viên như ông bà, bố mẹ, con cái… Danh mục này còn phục vụ việc xác định số người tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Tham khảo thêm phần “Quản lý lương” để biết thêm chi tiết.

 • Danh mục đồng phục: Tham khảo mục “Danh mục vật tư”. Lựa chọn mã vật tư có thuộc tính “Là đồng phục”.


2.4. Đánh giá nhân viên


Việc đánh giá nhân viên sẽ được quản lý theo các vấn đề như sau:


 • Tiêu chí đánh giá nhân viên: Danh sách tiêu chí đánh giá nhân viên như trình độ chuyên môn, sản lượng sản phẩm hoàn thành, chất lượng sản phẩm, thực hiện nội quy công ty…

 • Tham số đánh giá: Danh sách tham số đánh giá cho từng bộ phận, chức vụ hoặc công việc. Bao gồm danh sách tiêu chí áp dụng và trọng số tương ứng.

 • Thang điểm đánh giá: Khai báo các mức thang điểm để tiến hành lên các báo cáo đánh giá nhân viên. Các báo cáo kết quả sẽ dựa vào thang điểm để xếp loại cho từng nhân viên.

 • Kỳ đánh giá: Danh sách kỳ đánh giá nhân viên như theo tháng, theo năm… Kỳ đánh giá sẽ làm cơ sở để tổng hợp dữ liệu đánh giá của nhân viên.

 • Phiếu đánh giá nhân viên


Là phần mềm có tính mở, dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng do đó phần mềm BRAVO ngoài những tính năng quản trị nhân sự chính trên thì hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khác từ phía khách hàng.


>> Có thể bạn quan tâm: Những chức năng quản trị hệ thống trong phần mềm BRAVO


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng