Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp siêu nhỏ


Hiện nay, các nhà quản trị thường phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau để quản lý hiệu quả hàng tồn kho, trong đó có kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị hàng tồn kho nói riêng.Kế toán quản trị hàng tồn kho là gì?


Kế toán quản trị hàng tồn kho là một bộ phận của kế toán quản trị, đóng vai trò cung cấp các thông tin cụ thể, cần thiết, kịp thời, thích hợp cho những hoạt động quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp.


Không chỉ cung cấp thông tin quá khứ, kế toán quản trị hàng tồn kho còn cung cấp những thông tin định hướng, nhằm giúp nhà quản trị phân tích dễ dàng, đánh giá kịp thời và nhanh chóng ra các quyết định thích hợp. Hiện nay, kế toán quản trị hàng tồn kho càng có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ.


Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho với doanh nghiệp


Để ra được những phương án kinh doanh đem lại lợi nhuận tối ưu, trước tiên các doanh nghiệp (DN) phải nắm vững những quy luật của thị trường, rồi sau đó tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn, tìm ra một số giải pháp quản lý khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức riêng của mình. Hàng tồn kho là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn, có thể chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hoặc duy trì liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Trong hệ thống kế toán quản trị, kế toán quản trị hàng tồn kho là bộ phận cung cấp các thông tin về hàng tồn kho để mỗi DN thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, thông qua đó các nhà quản trị dễ dàng xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và đưa ra các quyết định hợp lý.


Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kế toán quản trị hàng tồn kho không chỉ thu nhận, xử lý, cung cấp các thông tin quá khứ về tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho, mà còn thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin mang tính chất dự báo tương lai về lượng hàng tiêu thụ, phục vụ cho mục đích ra các quyết định quản trị. Từ đây, kế hoạch đặt hàng cụ thể cũng như việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín sẽ được xây dựng. Nói cách khác, thông qua thông tin từ kế toán quản trị hàng tồn kho, nhà quản trị có thể lập kế hoạch xác định nhu cầu hàng hóa cần cho tiêu thụ, thời điểm mua vào và lượng mua mỗi lần là bao nhiêu thì đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm.


>> Gợi ý cách để quản lý nhà cung cấp hiệu quả?


Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho là nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến hàng tồn kho của nhà quản trị DN. Quá trình ra quyết định của nhà quản trị là việc lựa chọn từ nhiều phương án kinh doanh khác nhau, trong đó mỗi phương án được xem xét bao gồm rất nhiều thông tin của kế toán. Để có thông tin cho việc ra quyết định, kế toán quản trị hàng tồn kho sử dụng các phương pháp phân tích thích hợp, chọn lọc những thông tin cần thiết rồi tổng hợp, trình bày chúng theo một trình tự dễ hiểu.


Thông qua các báo cáo về hàng tồn kho như: Báo cáo tồn kho, báo cáo lượng đặt hàng tối ưu, báo cáo tình hình dự trữ vật tư theo tiến độ sản xuất… sẽ cung cấp, phân tích, chứng minh cho các quyết định của nhà quản trị. Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho tạo điều kiện cho các chức năng quản trị được thực hiện tốt hơn và gắn hoạt động của DN với môi trường bên ngoài DN. Thông qua việc trao đổi thông tin DN, nhà quản trị mới hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, khả năng của người cung cấp và các vấn đề nảy sinh trong tổ chức. Thông thường, thông tin do kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.


Đối với hoạt động của DN, kế toán quản trị hàng tồn kho luôn luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và khai thác hệ thống kế toán đó. Việc tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhiều DN và được vận dụng vào công tác quản lý của họ, bởi kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kế toán hữu ích, linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả phục vụ tốt cho quá trình quản lý kinh doanh của DN.


Hàng tồn kho thậm chí còn được coi là một hoạt động đầu tư tốt của DN nếu như bộ phận kế toán quản trị có những thông tin và hoạch định đúng đắn, có những tính toán xem xét đến rủi ro trong quá trình dự trữ chính xác. Điều này lý giải vì sao trên thế giới, DN ở các nước phát triển xây dựng hệ thống kế toán quản trị hàng tồn kho hiện đại, nhằm đưa ra được những thông tin hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tồn kho. (Theo dõi hàng tồn kho trên Phần mềm quản lý kho BRAVO)


Kế toán quản trị hàng tồn kho có vai trò quan trọng đối với xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động. Các kế hoạch chiến lược thường có tầm nhìn dài hạn, xác lập các mục tiêu tài chính dài hạn. Kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp các thông tin tài chính hiện tại và có tính chất dự báo có độ chính xác khá cao phục vụ cho công việc này.


Trong khi, kế hoạch hoạt động thường liên quan đến các công việc hàng ngày. Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho về từng loại hàng, từng bộ phận hoạt động, từng loại sản phẩm ở các thời điểm cụ thể sẽ rất hữu ích cho việc lập kế hoạch này. Thông qua thông tin của kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp, các nhà quản lý có cơ sở để phân bổ ngân sách phù hợp cho các hoạt động sản xuất, dự trữ, bán hàng, đầu tư nhằm đảm bảo cho sự an toàn và phát triển của DN.


Để đạt được các mục tiêu đó, kế toán quản trị sẽ xem xét các dữ liệu lịch sử phục vụ cho dự đoán chi phí hàng tồn kho trong tương lai. Kế toán quản trị hàng tồn kho có thể dự kiến những thách thức đối với hoạt động của DN, giúp nhà quản trị sẵn sàng đối phó với các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến hàng tồn kho…


Có thể bạn quan tâm:


>> Vòng quay hàng tồn kho bao nhiêu là tốt?


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng