Vấn đề quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả


Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vậy làm thế nào để quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.1. Nhân sự trong doanh nghiệp là gì?


Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.


2. Các thành phần và đặc điểm của vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp


Nhân sự cấp cao là người có kiến thức, kỹ năng và thái độ đủ để hoàn thành suất xắc các công việc chủ yếu, mang tính chiến lược của tổ chức. Và nhân sự cấp cao phải là những người đã đạt được thành tích nhất định trong bản đánh giá lịch sử công việc của chính họ.


Các nhà quản lý cấp trung là cốt cán trong các doanh nghiệp, bởi họ là cầu nối liên kết giữa quản lý cấp cao với cấp thấp hơn.


Họ là cánh tay đắc lực của quản lý cấp cao trong hiện thực chiến lược kinh doanh, là trụ cột và là đội ngũ kế cận đảm bảo cho sự vận hành hiệu lực và hiệu quả của toàn bộ hệ thống quản lý. Cán bộ quản lý cấp trung là đội ngũ không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp nào.


Tóm lại, họ có một đặc điểm chung đó là: nhà quản lý cấp trung chịu trách nhiệm quản lý hệ thống nhân viên dưới quyền mình dựa trên tư tưởng của nhà lãnh đạo cấp trên. Một doanh nghiệp có thể lại được phân ra nhiều tầng quản lý cấp trung, phụ thuộc vào quy mô cơ cấu của mỗi doanh nghiệp.


  • Nhân sự lao động trực tiếp


Lao động trực tiếp gồm những người trực tiếp tiến hành hoạt động SXKD tạo ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện các công việc dịch vụ nhất định.


Họ có đặc điểm là có trình độ chuyên môn thấp, có thể đã qua đào tạo các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc chưa qua đào tạo.


3. Công việc quản lý các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp


Công việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp không hề nhàm chán hay đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Mà đòi hỏi phải có một kiến thức tổng quát không chỉ về lĩnh vực nhân sự mà còn phải có kiến thức tốt về các ngành và lĩnh vực liên quan, vì người quản lý nhân sự không chỉ thực hiện các tác vụ liên quan đến quản lý nhân sự trong phạm vi thẩm quyền mà còn là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các phòng ban khác và cả công ty. 


Sẽ không có các quyết định đúng đắn, chính xác nếu người ra quyết định không có đủ kiến thức hoặc hiểu biết về vấn đề đó. Họ phải nhận xét nhạy bén về các thay đổi trong cơ cấu công ty để có các kế hoạch hoặc đề xuất phù hợp tối ưu hoá hệ thống. Họ phải có một con mắt nhìn người chính xác để không bỏ sót nhân tài, phải công minh như một quan toà trong quá trình tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá, tính lương, thưởng cho nhân sự.


4. Cách quản lý các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả


Như vậy, cơ cấu nhân sự trong doanh nghiệp gồm các thành phần khác nhau, mỗi thành phần có những đặc điểm riêng. Do vậy, đòi hỏi công tác quản lý nhân sự cần phải linh hoạt, nắm bắt tình hình nhân sự một cách tức thời, đồng thời phải đảm bảo lợi ích của nhân sự công bằng và công minh.


Một trong những cách quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả áp dụng phần mềm vào quản lý.


Phần mềm quản lý nhân sự BRAVO giúp doanh nghiệp quản lý từ khi còn là ứng viên, theo dõi quá trình tuyển dụng từ lúc phỏng vấn cho tới khi có đạt được yêu cầu. Quản lý quá trình đào tạo, hồ sơ cán bộ nhân viên, hợp đồng lao động tới hệ thống chấm công, tính lương và các khoản bảo hiểm. Và hơn hết, phần mềm BRAVO được thiết kế theo yêu cầu, theo đặc thù quản lý của từng doanh nghiệp, ngoài ra còn tư vấn cho doanh nghiệp một số tính năng nổi bật về công nghệ để doanh nghiệp có thể ứng dụng trong công tác quản lý nhân sự, góp phần quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả.


Lê Mai Thùy Dương


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng