Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp


Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Vì vậy với vai trò là người quản lý doanh nghiệp, Ban lãnh đạo, Ban giám đốc cần phải xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nếu kế hoạch kinh doanh đó được xây dựng, thực hiện và kiểm soát trên phần mềm quản lý sản xuất thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất tốt đối với doanh nghiệp. 


1.      Khái niệm kế hoạch sản xuất kinh doanh là gì?


Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một kế hoạch chi tiết mô tả quá trình kinh doanh, định hướng thực hiện công việc của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Đây là cơ sở để đánh giá việc kinh doanh đạt hiệu quả như thế nào và có triển vọng phát triển và thành công trong tương lai hay không.


Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh:


–          Trợ giúp nhà quản trị trong việc phối hợp hoạt động, công việc và sự nỗ lực của các thành viên trong doanh nghiệp.


–          Làm gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức.


–          Giảm thiểu các hoạt động trùng lặp và những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.


–          Thiết lập được các tiêu chuẩn chuẩn mực, tạo điều kiện cho công tác đánh giá kiểm tra đạt hiệu quả.


2.      Căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh:


–          Căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.


–          Căn cứ vào dữ liệu sơ cấp từ việc điều tra nghiên cứu tự trường.


–          Căn cứ vào kết quả phân tích và dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh, về khả năng nguồn lực có thể khai thác.


3.      Các phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệpTùy thuộc vào mục tiêu, yêu cầu mà thực tế các doanh nghiệp sẽ lựa chọn sử dụng các phương pháp khác nhau để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp


3.1.Phương pháp cân đối:


–          Bước 1: Xác định khả năng của doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai.


–          Bước 2: Cân đối giữa nhu cầu của thị trường và khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


3.2.Phương pháp tỷ lệ cố định


Theo phương pháp này, nhà quản trị phải tính toán một số chỉ tiêu của năm kế hoạch theo một tỷ lệ được xác định trong năm báo cáo trước đó. Phương pháp này cho kết quả nhanh nhưng tính chính xác không cao, nên sử dụng trong trường hợp sản xuất kinh doanh sản phẩm không đòi hỏi độ chính xác cao và thời gian thực hiện ngắn.


3.3.Phương pháp xây dựng kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố tác động


Theo phương pháp này việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cần được xem xét kèm theo một số yếu tố tác động trực tiếp/ gián tiếp như: Tổng sản phẩm quốc dân, mức cung ứng tiền tệ, sự phát triển về dân số, nhóm tuổi, giới tính, hành vi mua sắm, thói quen trong cuộc sống; các yếu tố chính trị, pháp luật.


3.4.Phương pháp lợi thế vượt trội


Phương pháp này đòi hỏi nhà lãnh đạo khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cần xem xét khai thác các lợi thế vượt trội để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.


3.5. Phương pháp mô hình PIMS (Profit Impact Market Strategy)


Người lập kế hoạch cần phải phân tích kỹ 6 vấn đề: Sức hấp dẫn của thị trường; Tình hình cạnh tranh; Hiệu quả hoạt động đầu tư; Sử dụng ngân sách của doanh nghiệp; Đặc điểm của doanh nghiệp; Phân tích sự thay đổi.


3.6. Phương pháp phân tích chu kì sống của sản phẩm


Cần nắm vững đặc điểm của từng giai đoạn trong chu kì sống để lập kế hoạch sản xuất phù hợp; vì mỗi giai đoạn của chu kỳ sống có mức độ tiêu thụ trên thị trường khác nhau. 


 Xây dựng Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM cũng là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp vô cùng quan tâm. 


4.      Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả


Kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện xuyên suốt trong cả một quá trình, chu kì kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy vai trò quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh, theo dõi, phân tích, đánh giá và có sự điều chỉnh của nhà quản trị là điều hết sức cần thiết. Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đòi hỏi kết hợp ở người lãnh đạo rất nhiều tố chất như vững vàng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; sự nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng, sự quan sát, phân tích đánh giá tỉ mỉ,…. Hiện nay giải pháp phần mềm quản trị tổng thể (ERP) được nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn ứng dụng để hỗ trợ cho việc quản lý của mình.


Giải pháp phần mềm ERP BRAVO 7 do Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho từng bộ phận. Với thế mạnh công nghệ lập trình tiên tiến, khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu đặc thù và kinh nghiệm triển khai nhiều năm Phần mềm BRAVO đã, đang và sẽ mang lại lợi ích kinh doanh tối đa cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và lớn.


>>> Xem thêm: Giải pháp phần mềm ERP của BRAVO 7

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng