Phân hệ Phần mềm Quản lý Kho

Một trong các yếu tố quan trọng đối với các doanh nhiệp, nhà đầu tư là sử dụng vốn một cách hiệu quả. Việc quản lý tốt hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chủ động trong SXKD và sử dụng nguồn vốn một cách tiết kiệm, hiệu quả.

Phần mềm quản lý hàng tồn kho
OVERVIEW

Tổng quan

Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Support and co-ordination

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận Kế hoạch – Vật tư – Quản lý kho hàng, Bộ phận Kế toán, Ban Lãnh đạo.

Integrated Modules

Kết nối phân hệ khác

Phân hệ “Quản lý Mua hàng”, “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý sản xuất” và “Tài chính – kế toán”.

Main features

Những điểm chính trong phân hệ

 • Quản lý nhiều thông tin trên nghiệp vụ kho như mã kho, hàng hóa vật tư, dạng nhập xuất, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn – Kg, Thùng – Hộp, Két – Chai…).
 • Quản lý xuất/nhập vật tư theo bộ (mỗi bộ được định nghĩa gồm nhiều vật tư chi tiết).
 • Quản lý nhập/xuất hàng hóa vật tư theo Serial
 • Quản lý nhập/xuất hàng hóa vật tư theo màu sắc, kích cỡ, phẩm cấp.
 • Quản lý nhập/xuất hàng hóa vật tư bằng mã vạch (Barcode, QRcode) sử dụng các thiết bị đọc mã vạch (có dây, không dây) hoặc ứng dụng Android trên thiết bị PDA.
 • Quản lý xuất/nhập/tồn kho và thời hạn sử dụng của vật tư – hàng hóa theo từng lô hoặc từng phiếu nhập.
 • Quản lý xuất/nhập hàng hóa vật tư theo kho, theo vị trí (dãy, tầng, hàng, sức chứa,…) với sơ đồ kho được thiết kế trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (phí hải quan, phí bốc dỡ…) cho vật tư, lô, kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu).
 • Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong kho.
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính nhu cầu vật tư và đưa ra kế hoạch hàng mua.
 • Tính giá vốn tự động theo phương pháp
 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.
 • Các nghiệp vụ phiếu nhập/phiếu xuất/phiếu kiểm kê có thể ứng dụng trên BRAVO Mobile app và Web app cho thiết bị cầm tay như laptop, mobile, tablet, PDA.
Reports

Báo cáo

 • Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa.
 • Bảng kê xuất khuyến mãi, Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho.
 • Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn.
 • Báo cáo tồn kho theo hạn mức.
 • Báo cáo vật tư chậm luân chuyển.
 • Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối.
 • Báo cáo nhu cầu vật tư…
Phần mềm quản lý hàng tồn kho
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng