Phần mềm Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Có được một hệ thống “Quản lý Nhân sự – Tiền lương” tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý thông tin cá nhân một cách rõ ràng, cụ thể. Đồng thời hệ thống hỗ trợ nhà quản trị theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân sự, góp phần giúp tái cơ cấu hoặc doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, khai thác, sử dụng nhân sự với năng suất làm việc và kết quả cao hơn. Việc tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH, … sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý thông tin cá nhân một cách rõ ràng .

phần mềm quản lý nhân sự tiền lương
OVERVIEW

Tổng quan

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các biến động từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Supporting and operating

Hỗ trợ và tác nghiệp

Phòng tổ chức hành chính, Phòng Quản lý Nhân sự, Phòng kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp

Data linkage

Kết nối các phân hệ khác

Chuyển số liệu sang “Tài chính – kế toán, chuyển thông tin lương đến các Bộ phận

MAIN FEATURES

Những điểm chính

 • Lập định biên nhân sự cho từng phòng ban
 • Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm…
 • Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn (không đạt) để có thể tái sử dụng khi cần tuyển dụng gấp
 • Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng Báo cáo so sánh giữa số lượng tuyển dụng so với yêu cầu, định biên, giữa kỳ này và kỳ trước.
 • Cập nhật và theo dõi chi tiết nhu cầu đào tạo từ các phòng ban, bộ phận: nhu cầu đào tạo, số lượng người đào tạo, chi tiết nhân viên tham gia đào tạo
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân viên theo quy định của công ty (đào tạo nội bộ), kế hoạch cử đi học (đào tạo ngoài).
 • Báo cáo thống kê đào tạo. Báo cáo so sánh giữa số lượng đào tạo so với kế hoạch, yêu cầu, so sánh giữa kỳ này và kỳ trước.
 • Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm, cam kết làm việc, …
 • Cập nhật các thông tin về những thay đổi, biến động của từng cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc (hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển, bổ nhiệm, kết quả đánh giá nhân viên định kỳ, quyết định tăng/giảm lương, quyết định nghỉ việc…)
 • Báo cáo theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/2 năm…), Hồ sơ nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.
 • Cập nhật dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công thời gian lấy từ máy chấm công hoặc chấm công trực tiếp trên phần mềm, trên App, lấy dữ liệu thống kê sản lượng (tính lương theo sản phẩm).
 • Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số tính lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được thiết kế và khai báo linh động, cho phép người dùng tự cập nhật lại giá trị tham số khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
 • Phần mềm cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ, lương doanh số, lương khoán…
 • Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…
 • Khai báo linh động đối tượng nộp thuế, các đối tượng phụ thuộc theo từng nhân viên, các mức thu nhập chịu thuế theo % lũy tiến
 • Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.
 • Tờ khai, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương

Giao diện tổng quan phân hệ

 • Khai báo các tiêu chí, tham số đánh giá KPI
 • Tính và áp dụng theo các thang điểm KPI để lên báo cáo theo các kỳ đánh giá KPI
 • Xây dựng định mức, kế hoạch cấp phát đồng phục
 • Theo dõi, kiể soát quá trình cấp phát đồng phục
 • Theo dõi các quyết định, cam kết của NLĐ khi thực hiện thủ tục nghỉ việc.
 • Thực hiện đăng ký sử dụng xe: đăng ký xe, thời gian sử dụng, lịch trình, người đi…trên hệ thống, trên App
 • Đăng ký sử dụng phòng họp: Mã phòng, thời gian sử dụng, nội dung họp trên hệ thống, trên App
 • Quản lý, phê duyệt đăng ký sử dụng xe, phòng họp. Phần mềm hỗ trợ đưa ra các cảnh báo khi đăng ký
 • Báo cáo quản lý xe: báo cáo tình hình sử dụng xe, hiệu suất sử dụng
 • Báo cáo quản lý phòng họp: báo cáo lịch sử dụng phòng họp, báo cáo tình hình sử dụng phòng họp.
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng