08 công việc nhân sự, kế toán cần làm ngay trong tháng 3/2020


Để tránh bị xử phạm vi phạm khi nộp chậm các báo cáo, tờ khai,… có 8 công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện ngay trong tháng 3/2020. Những công việc này áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng; khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng.1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 2/2020 (nếu có)


– Thời gian thực hiện: Trước ngày 03/3/2020


Nếu như trong tháng có sự biến động (tăng/ giảm) về số lượng nhân sự làm việc, thì trước ngày mồng 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải có trách nghiệp gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị mình về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. (Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)


2. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2020


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất vào ngày 20/3/2020


Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng sẽ phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó, chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng liền sau.


3. Nộp tờ khai thuế Thu nhập cá nhân tháng 02/2020


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất là ngày 20/3/2020


Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý của mình.


Lưu ý: Nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai tháng đó.


4. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất là ngày 20/3/2020


Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, nếu có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.


5. Nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2019


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020


Chậm nhất là sang ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (nếu các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.


6. Khai quyết toán thuế TNCN năm 2019


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020


Chậm nhất là sang ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.


Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.


7. Trích nộp tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp của tháng 03/2020


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020


Vào mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.


8. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 3/2020


– Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020


Khi doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.


Theo Tạp chí tài chính


Có thể bạn quan tâm:


>> Những lưu ý về việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2020


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng