7 đối tượng nộp thuế được xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14


Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định đối tượng được xử lý nợ là đối tượng nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 01/07/2020 và không còn khả năng nộp ngân sách thì được xử lý nợ theo quy định.Như vậy, 7 nhóm đối tượng nộp thuế được xử lý nợ gồm có:


Một là, đối tượng nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.


Hai là, đối tượng nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh (ĐKKD) để làm thủ tục giải thể, cơ quan ĐKKD đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành thủ tục giải thể.


Ba là, đối tượng nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.


Bốn là, đối tượng nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan ĐKKD và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã ĐKKD, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.


Năm là, đối tượng nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của cơ quan quản lý thuế.


Sáu là, đối tượng nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.


Bảy là, đối tượng nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp qua nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.


Từ ngày 1/7/2020, Nghị quyết 94/2019/QH14 có hiệu lực thi hành và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực.


Theo Tạp chí tài chính


Có thể bạn quan tâm:


>> Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp được hoãn nộp thuế VAT 5 tháng


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng