9 nhóm đối tượng được tăng lương và phụ cấp từ Tháng 7/2018


Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở có điểm đáng chú ý khi đề cập áp dụng tăng lương và phụ cấp đối với 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ 01/07/2018.Nghị định mới được thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP hiện hành quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Theo đó, kể từ 01/07/2018, mức lương cơ sở được tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng cho 9 nhóm đối tượng cụ thể sau:


Nhóm 1: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.


Nhóm 2: cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.


Nhóm 3: viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.


Nhóm 4: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Nhóm 5: người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.


Nhóm 6: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.


Nhóm 7: sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.


Nhóm 8: người làm việc trong tổ chức cơ yếu.


Nhóm 9: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.


Có thể bạn quan tâm:


>> Lại điều chỉnh tăng thuế thu nhập cá nhân người thu nhập cao?


Theo Tạp chí điện tử tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng