Áp dụng quy định mới về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp


Vừa qua (ngày 04/01), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã soạn thảo Công văn số 62/LĐTBXH-VL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh và thành phố về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.Như vậy, việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không chỉ là tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như trước đây mà còn là tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ người lao động có thể tìm được việc làm mới một cách nhanh nhất.


Các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ chỉ thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm. Đồng thời,  Bộ cũng quy định để tránh tình trạng người đi lại nhiều lần và ở nhiều nơi trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thì sẽ sẽ không đưa các thủ tục thực hiện về bảo hiểm thất nghiệp vào trong Trung tâm Phục vụ hành chính công nữa.


Bên cạnh đó, Công văn số 62/LĐTBXH-VL đã quy định chi tiết việc thực hiện cơ chế một cửa, cửa liên thông… trong hoạt động này. Cụ thể, tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác được khuyến khích áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục cho tổ chức và cá nhân.


Song thời gian vừa qua, một số địa phương vẫn chưa thực hiện đúng các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm, gây bất lợi cho người lao động khi phải đi lại nhiều lần và ở nhiều nơi trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, các nước đã thực hiện thành công chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì kinh nghiệm chính là việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoàn toàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng