Bảng lương cơ sở chính thức năm 2018 (mới nhất)


Bài viết sẽ đề cập tới bạn đọc nội dung về Bảng lương cơ sở chính thức năm 2018 mới nhất, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Giai đoạn

Mức lương 

Cơ sở pháp lý

Từ 01/01 – 30/6/2018                      

1.300.000 đồng/tháng   


 – Căn cứ khoản 10, Điều 2 Nghị quyết 27/2016/QH14 quy định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành.


 – Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Các văn bản hướng dẫn cụ thể gồm:


 – Thông tư 67/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP.


 – Thông tư 145/2017/TT-BQP về việc thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.


 – Thông tư 02/2017/TT-BNV quy định chi tiết nội dung thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.


Từ 01/7 – 31/12/2018  

1.390.000 đồng/tháng  


 – Dựa theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 được Quốc hội ban hành nội dung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.Có thể bạn quan tâm:


>> Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2018.


Theo Thư viện pháp luật


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng