Các chính sách tài chính – kinh tế sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2018

Nhiều chính sách mới quan trọng về tài chính – kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 06/2018.

Quy định mới thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/06/2018 quy định việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Cụ thể, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu: Có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên; Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa như hệ thống phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong 05 năm…

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ.

Chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ tối đa đến 90%

Mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (theo Nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp).

Trường hợp đối tượng sản xuất nông nghiệp còn lại không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh sẽ được bảo hiểm hỗ trợ như: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, ngập lụt, sạt lở, hạn hán, rét hại, mưa đá,…và các bệnh truyền nhiễm của động vật theo danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.

Nghị định 58 có hiệu lực từ ngày 5/6/2018.

Nhiều ưu đãi với dự án đầu tư hình thức đối tác công tư 

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 19/06/2018 quy định vấn đề này.

Cụ thể, chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế xuất, nhập khẩu.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP, theo đó, đối tượng áp dụng của văn bản này bao gồm sỹ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan sau đây:

– Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

– Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21/6/2018.

Có thể bạn quan tâm:

>> Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Theo Tạp chí tài chính

 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng