Cách khấu trừ thuế TNCN của người lao động trong thời gian thử việc


Về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động trong thời gian thử việc, Cục Thuế Tp. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn cụ thể.Ảnh: Interrnet


Khấu trừ thuế TNCN của người lao động đối với trường hợp Công ty ký hợp đồng thử việc với người lao động, Cục Thuế có hướng dẫn tại theo Điểm b, Điểm I Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.


– Trường hợp thứ nhất: Khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho NLĐ tính cả thời gian thử việc.


– Trường hợp thứ hai: Sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không có nhu cầu ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên.


– Nếu trong năm quyết toán thuế, người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC gửi Công ty.


Dựa trên cam kết của người lao động, Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động. Người lao động sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết. Trường hợp mà phát hiện bất cứ sự gian lận nào sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.


Hướng dẫn chi tiết, bạn đọc có thể theo dõi tại Công văn 47484/CT-TTHT ngày 09/7/2018 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành.


Có thể bạn quan tâm:


>> Hóa đơn điện tử với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế?


Theo Thư viện pháp luật/ Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng