Chi phí DN được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2018


Về hướng dẫn, lưu ý một số quy định khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 được Tổng cục Thuế và các cơ quan Thuế ban hành, doanh nghiệp cần lưu ý Thông tư số 25/2018/TT-BTC về khoản chi phí mà doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế  TNDN.>> Cập nhật lịch nộp các báo cáo Thuế năm 2019 (đầy đủ).


>> Chi tiết chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.


Theo đó, Thông tư số 25/2018/TT-BTC có hướng dẫn chi tiết Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc bổ sung một số quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2018. Cụ thể như sau:


Về nguyên tắc, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thuộc khoản chi sau, doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi:


Thứ nhất, khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp; Khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp;.


Thứ hai, khoản chi mà doanh nghiệp cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


Thứ ba, khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


Bên cạnh đó, Tổng Cục Thuế cho biết, việc điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN về chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặt đối với khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần được áp dụng theo Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.


Do vậy, bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”.


Có thể bạn quan tâm:


>> Những lưu ý cần thiết khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng