Chi tiết cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào


Trong quá trình hoạt động thực tiễn, vì nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan mà nhiều doanh nghiệp đã làm mất hóa đơn giá trị gia tăng – GTGT (liên 2 – liên giao cho khách hàng). Vậy, trong trường hợp này cách xử lý như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.Theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn, thì bên nào làm mất hóa đơn phải có trách nhiệm lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn, rồi gửi về cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Mẫu báo cáo là mẫu BC21/AC ban hành kèm theo phụ lục 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.


Nếu trường hợp mất hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) mà liên quan tới bên thứ ba như đơn vị chuyển phát nhanh hóa đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba này là do người bán hay người mua thuê để xác định trách nhiệm, tiến hành xử phạt với người bán hoặc người mua (quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 176/2016/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn).


Trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn, các bên phải tiến hành ngay việc thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và lập báo cáo về việc mất hóa đơn. Trường hợp ngày thứ 05 (tức ngày cuối cùng) mà trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó được tính là ngày cuối cùng của thời hạn.


Đồng thời, bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi nhận sự việc. Nội dung biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản (nếu có); người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua. Bên mua được sử dụng hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế, điều kiện là bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của bên bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn.


Bên bán và bên mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.


Nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, bên mua được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi phí phát sinh do sử dụng dịch vụ của bên bán nêu trên.


Có thể bạn quan tâm:


>> Các công việc của kế toán và những điều cần lưu ý trong tháng 4/2019


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng