Chính sách mới về thuế, phí, lệ phí sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2021


Nhiều điểm mới về chính sách thuế – phí – lệ phí như trường hợp được miễn phí, lệ phí xuất nhập cảnh, sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế, quy định mới về ký điện tử trong giao dịch điện tử lĩnh vực thuế … sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5/2021.Bỏ thu lệ phí gia hạn hộ chiếu


Vừa mới đây, Thông tư 25/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/5/2021 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam đã không còn quy định về mức thu lệ phí gia hạn hộ chiếu như hiện hành nữa. (quy định hiện nay là phí gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 100.000 đồng/ lần)


Điểm mới về ký điện tử trong giao dịch điện tử lĩnh vực thuế


Ngày 18/3/2021, Thông tư 19/2021/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (có hiệu lực từ ngày 03/5/2021). Qua đó, có một số điểm mới nổi bật đáng lưu ý được Tổng cục thuế giới thiệu tại Công văn 1194/TCT-KK năm 2021; đơn cử là về chứng từ điện tử tại Điều 6 Thông tư 19 đã ‘Bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử’, bao gồm:


  • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế;

  • Tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

  • Miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ;

  • Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

  • Gia hạn nộp thuế;

  • Nộp dần tiền thuế nợ.


Theo quy định trước đây, chứng từ nộp thuế điện tử là giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Tài chính dưới dạng điện tử, ngoại trừ trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng.


Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế 


Thủ tướng mới đây cũng vừa ban hành Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính. Quyết định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.


Như vậy, cơ quan Tổng cục Thuế ở TW bao gồm: (1) Vụ Chính sách; (2) Vụ Pháp chế; (3) Vụ Dự toán thu thuế; (4) Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế; (5) Vụ Kê khai và Kế toán thuế; (6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; (7) Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuế; (8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn; (9) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân; (10) Vụ Hợp tác Quốc tế; (11) Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (Hiện nay, theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg là Vụ Kiểm tra nội bộ); (12) Vụ Tổ chức cán bộ; (13) Vụ Tài vụ – Quản trị; (14) Văn phòng; (15) Cục Công nghệ Thông tin; (16) Trường Nghiệp vụ Thuế; (17) Tạp chí thuế.


>> Tìm hiểu: Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
>> Thông tin liên quan: Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 1/5


Theo CafeF

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng