Chính sách nổi bật có hiệu lực từ Tháng 3/2018


Những chính sách nổi bật liên quan đến quy định về tuổi người dùng thẻ tín dụng, hoạt động quản lý ô tô cũ được siết chặt hay tiến hành giảm phí thẩm định nuôi trồng thủy sản nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2018.1. Quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước


Thông tư số 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 10/3/2018, quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư 30/2017/TT-BTC về việc tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước. Theo đó, để được tạm ứng ngân quỹ Nhà nước, UBND tỉnh phải cam kết sử dụng đúng mục đích và hoàn trả chậm nhất vào ngày 31-12 của năm phát sinh đề nghị tạm ứng cùng những cam kết khác. Đồng thời, cơ quan này phải thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức áp dụng 0,21%/tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán. Chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước quá hạn bằng 150% mức chi phí sử dụng.


2. Điều chỉnh quy định dùng thẻ tín dụng


Từ ngày 3/3/2018 áp dụng Thông tư số 26/2017/TT-NHNN về quy định: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước (Quy định cũ: đối tượng này phải có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng các loại thẻ này).


Thông tư 26 đề cập thêm, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước thay vì được sử dụng thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không được thấu chi như trước đây.


Bên cạnh đó, hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, tối đa tiền mặt ngoại tệ một thẻ chỉ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.


3. Quản lý nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng


Từ 1/3/2018 Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP có hiệu lực. Bắt buộc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định đối với từng xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.


Mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định. Nếu kiểm tra phát hiện ô tô đã qua sử dụng có sự thay đổi từ nước ngoài về một số thông số kỹ thuật hoặc kết cấu so với xe xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất thì doanh nghiệp nhập khẩu phải xuất trình các tài liệu của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài với xe đã thay đổi.


Trong 10 ngày kể từ ngày đăng ký kiểm tra xe thực tế, nếu doanh nghiệp nhập khẩu không xuất trình được xe theo hồ sơ đăng ký để kiểm tra, thì cơ quan kiểm tra sẽ tạm thời dừng các thủ tục chứng nhận với hồ sơ đó. Để tiếp tục được thực hiện việc kiểm tra thì doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục đăng ký lại từ đầu.


4. Thu tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm


Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất quy định:


Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.


Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


5. Điều chỉnh giảm phí thẩm định nuôi trồng thủy sản nhập khẩu


Cản cứ Thông tư 09/2018/TT-BTC, từ ngày 15/3, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu giảm còn 470.000 đồng + Số lượng mẫu x 80.000 đồng/mẫu (Quy định cũ là: 500.000 đồng + Số lượng mẫu x 90.000 đồng/mẫu).


Trường hợp đăng ký lại/gia hạn đối với phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản cũng giảm xuống còn 500.000 đồng/lần/sản phẩm, thay vì 530.000 đồng/lần/sản phẩm.


Có thể bạn quan tâm:


>> Các chính sách có hiệu lực từ Tháng 1/2018.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng