Chính sách về tiền lương và BHXH có hiệu lực từ 15/8


Những chính sách về lao động – tiền lương như: điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng… sẽ có hiệu lực từ 15/08/2017.


Chính sách về lao động – tiền lương


1. Nghị định 76/2017/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng


Kể từ ngày 01/7/2017, Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng chính thức có hiệu lực.

Theo điều chỉnh, sẽ tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.


2. Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng


Hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được quy định tại Điều 2, Thông tư 18 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


3. Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76


Thông tư 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn cụ thể việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76.


4. Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động


Vừa qua, ngày 03/7/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư nêu rõ nội dung huấn luyện, bồi dưỡng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tự huấn luyện như:


– Huấn luyện nghiệp vụ về: Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao dộng; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai nạn lao động…


– Huấn luyện kỹ năng: soạn bài giảng; thuyết trình; tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng đối với việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện…


– Huấn luyện với các chuyên đề bắt buộc: vận hành, an toàn, vệ sinh trong lao động sản xuất, sửa chữa thiết bị điện; thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; hóa chất; xây dựng và khai thác khoáng sản.


Bên cạnh đó, những nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực người huấn luyện, do người huấn luyện đăng ký tham dự.


>> Hàng loạt chính sách Thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 8/2017.


Theo Tạp chí điện tử tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng