Có thể vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh nếu mất thẻ Bảo hiểm y tế


Từ 1/8/2019, nếu người bệnh bị mất thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mà chưa được cấp lại, hoặc không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày thì có thể tiến hành làm thủ tục đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT lên cơ quan Bảo hiểm xã hội.


Thông tư số 09/2019/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 về hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, cùng một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT.>> Phần mềm quản lý nhân sự, tính lương và theo dõi chế độ BHXH


Qua đó, người bệnh có thẻ BHYT nhưng không xuất trình được thẻ khi đi khám chữa bệnh hoặc bị mất mà chưa được cấp lại, thì được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp sau:


  • Thứ nhất, đã tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

  • Thứ hai, trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

  • Thứ ba, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong.

  • Thứ tư, các trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014.


Ngoài ra, Thông tư quy định Bảo hiểm xã hội là nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các trường hợp đã được quy định tại Thông tư này dựa trên mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chi tiết quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN


Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng