Đăng ký mã số thuế cá nhân và khai, nộp thuế trong những trường hợp nào?


Nhằm giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), căn cứ quy định pháp luật về thuế TNCN, Tổng cục Thuế cho biết các cá nhân nào có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN thì phải đăng ký mã số thuế cá nhân, khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.Các trường hợp cụ thể sau phải đăng ký mã số thuế cá nhân và khai nộp như hướng dẫn của Tổng cục Thuế thuế, gồm:


Thứ nhất là, trường hợp cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ trên 3 tháng thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế khi trả thu nhập theo Biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi đã tính trừ các khoản giảm trừ theo quy định.


Thứ hai là, trường hợp cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ trên 2 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế với định mức 10% trên thu nhập trước khi tiến hành trả cho cá nhân.


Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng bắt buộc khấu trừ thuế như tỷ lệ trên, song tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh ước tính chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết (theo mẫu ban hành) gửi về tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Đến khi kết thúc năm tính thuế, cá nhân người nộp thuế sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp của năm tính thuế.


Thứ ba là, trường hợp cá nhân người nộp thuế có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế, thì cá nhân sẽ phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.


Tuy nhiên, để giảm thiểu thủ tục hành chính phiền hà cho người nộp thuế, cũng như giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2020 thì miễn thuế TNCN phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.


Cá nhân nào được miễn thuế trong trường hợp này, yêu cầu tự xác định số tiền thuế được miễn, đồng thời phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước khi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì không bị xử lý hồi tố.


Thứ tư là, cá nhân người nộp thuế có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế thì sẽ được hoàn thuế TNCN tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế, nếu đã có mã số thuế. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì cũng không áp dụng quy định phạt vi phạm hành chính về khai quyết toán thuế quá thời hạn mà có thể nộp tờ khai bất kỳ thời điểm nào.


Nhằm đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế đã liên tục đổi mới phương thức hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian qua. Cụ thể, đối với việc khai quyết toán thuế TNCN, ngành Thuế đã xây dựng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK phiên bản mới nhất) và cung cấp miễn phí cho người nộp thuế sử dụng trong nhiều năm qua tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn.


Ứng dụng này cho phép người nộp thuế khai đúng và đủ từng chỉ tiêu trên tờ khai, hỗ trợ việc tính toán, xác định số thuế quy định phải nộp; hỗ trợ kết xuất tờ khai để thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nộp theo phương thức điện tử.


Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế theo phương thức điện tử, ngoài ứng dụng hỗ trợ khai thuế kể trên, thì người nộp thuế còn có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Ngoài ra, để sử dụng phương thức này, người nộp thuế cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.


Theo Tạp chí tài chính


>> Tham khảo:  Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội BRAVO
>> Thông tin liên quan: 03 cách để đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng