Để giá trị pháp lý của HĐĐT chuyển đổi sang HĐ giấy được công nhận


Trả lời cho những vướng mắc về hóa đơn điện tử (HĐĐT) chuyển đổi sang hóa đơn giấy của một số ngân hàng, mới đây Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc chuyển đổi, điều kiện cũng như giá trị pháp lý của các HĐĐT được chuyển đổi sang hóa đơn giấy.Ngày 06/3/2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 754/TCT-DNL, chỉ rõ Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ nguyên tắc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.


Theo hướng dẫn, người bán hàng hóa được phép chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.


Khi HĐĐT được chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:


– Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;


– Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;


– Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.


Ngoài ra, HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hay phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán buộc phải đáp ứng các quy định khoản 2, 3, 4 Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.


Đối tượng là người mua/ người bán được chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.


Bàn về giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi, Tổng cục Thuế cho biết thêm, hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.


Kết luận từ Tổng cục Thuế, trường hợp khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng các Điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho khách hàng theo quy định.


Có thể bạn quan tâm:


>> Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi.


Nguồn Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng