Đề xuất tăng VAT lên 12%, Bộ tiếp tục đề nghị giảm phí tới 83%


Mới đây, Bộ Tài chính vừa đưa ra công văn gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến về dự thảo cắt giảm hàng loạt thuế, phí, biểu phí để hỗ trợ cho người dân. Nổi bật, có loại phí được đề nghị giảm hơn 80%.


Bộ tiếp tục đề nghị giảm phí tới 83%


Cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trước mắt, tạm thời chưa đề cập đến việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.


Trên tinh thần đó, trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.


Vừa mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh giảm từ 10% đến 83% đối với từng mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc: lĩnh vực an toàn thực phẩm; phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên vật liệu khác… Các tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế.


Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm từ 10% đến 20% đối với từng mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp (công nhận lâm phần tuyển chọn; công nhận vườn giống; công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống). Và đề xuất giảm 5% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thuỷ sản nhập khẩu, giảm 5,66% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thuỷ sản đối với đăng ký lại/gia hạn.


Trước đó, Bộ cũng đã đưa ra dự thảo thông tư đề nghị giảm 50% mức thu lệ phí đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, từ 200 nghìn đồng xuống còn 100 nghìn đồng.


Mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên từ 5 triệu đồng/tháng giảm xuống còn 4,5 triệu đồng tháng.


Mức thu phí kiểm định đối với tất cả các chất chữa cháy, vật liệu, chất chống cháy, trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân, phương tiện cứu người cũng được đề xuất giảm từ 20% đến 50% tuỳ từng loại phương tiện. Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được đề xuất giảm 10%…


Xem thêm bài viết liên quan:


>> Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế GTGT lên 12%.


Theo Cafebiz

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng