Điểm mới trong điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics


Nhiều điểm mới được Chính phủ đưa ra tại Nghị định 163/2017/NĐ-CP (ngày 31/12/2017) về kinh doanh dịch vụ logistics.Theo đó, từ 20/2/2018, thương nhân khi tiến hành một phần hoặc toàn bộ các hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.


Với vấn đề giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, Nghị định 163 quy định đó là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ logistics theo quy định.


Tương ứng, trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được quy định đối với các trường hợp, gồm:


  • Thứ nhất, đối với trường hợp pháp luật liên quan có quy định về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thì thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

  • Thứ hai, nếu luật liên quan không quy định giới hạn trách nhiệm thì giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics do các bên thỏa thuận.


Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo hướng dẫn sau: Khách hàng không có thông báo trước về giá trị hàng hóa thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường; Khách hàng đã thông báo trước về giá trị hàng hóa và được thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm sẽ không vượt quá giá trị của hàng hóa đó.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chính sách mới có hiệu lực từ Tháng 1/2018.


Theo Tạp chí Tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng