Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống thì khai thuế GTGT theo tháng hay quý?


Vừa mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản để hướng dẫn Công ty TNHH Green Chemtech Vina về các vướng mắc liên quan đến việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).Về việc hướng dẫn khai thuế GTGT theo quý, Tổng cục Thuế có dẫn chứng quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.


Theo đó, khai thuế GTGT theo quý sẽ được áp dụng với những đối tượng là người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.


Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Khi đã SXKD đủ 12 tháng thì kể từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện việc khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.


Do vậy, trường hợp thắc mắc của Công ty TNHH Green Chemtech Vina về việc khai thuế GTGT, khi doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 02/2016 thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi đã SXKD đủ 12 tháng thì từ năm 2018 sẽ căn cứ trên mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm 2017 mà việc khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý được áp dụng.


Trong đó, nếu tổng doanh thu của việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ Công ty năm 2017 từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý.


Có thể bạn quan tâm:


>> Những kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng