Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2018


Nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng 10/2018 như: quy định về đăng ký doanh nghiệp (được sửa đổi), chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, trường hợp nằm trong quy định tinh giản biên chế…


Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp


Từ ngày 10/10/2018 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ bổ sung quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Như vậy, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính sẽ là nơi tiếp nhận việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác theo quy định tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


Bổ sung diện tinh giản biên chế


Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/08/2018, của Chính phủ có hiệu lực chính thức từ 15/10/2018.


Theo đó, các đối tượng được bổ sung vào diện tinh giản biên chế là:


  • Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  • Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.


Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP như trường hợp người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.Về kinh doanh xuất khẩu gạo


Nghị định 107/2018/NĐ-CP, ngày 15/08/2018, của Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như về kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực từ 01/10/2018.


Thực hiện khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ


Từ 15/10/2018, Nghị định 109/2018/NĐ-CP, ngày 29/08/2018, của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực. Nghị định có quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ như:


  • Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông (Ví dụ: phân bón hữu cơ, giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc).

  • Ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành cho cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ. Các chính sách gồm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu…


Trong cùng thời điểm và mục tiêu, các cơ sở chỉ được lựa chọn một chính sách phù hợp nhất.


Phạt tới 200 triệu đồng cho vi phạm an toàn thực phẩm


Ngày 20/10/2018, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.


Tăng mức vay cả khi không có tài sản bảo đảm đối với hộ nông dân


Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.


Như vậy, dù không có tài sản bảo đảm thì những đối tượng trên vẫn được vay theo mức như sau:


– Tối đa 100 triệu đồng cho cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).


–  Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn.


Có thê bạn quan tâm:


>> Chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng