Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2018


Bãi bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí… là hai trong nhiều chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2018.


Dừng áp dụng quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế


Nghị định 86/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.


Theo đó, nghị định đã bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài trước đây, thay bằng việc yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.


Đồng thời, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có thời gian hoạt động không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.


Thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo/liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không vượt quá 05 năm tính từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn. Tối đa mỗi lần là 05 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.Ngân hàng không được mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp


Thông tư 15/2018/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 18/06/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 2/8/2018.


Cụ thể, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, kết thúc quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.


Quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư ban hành buộc phải có thêm tối thiểu các nội dung sau:


– Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…;


– Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.


Về ưu tiên Luồng Xanh trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa


Ngày 29/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15/08/2018.


Chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được ưu đãi áp dụng với thương nhân là DN xuất khẩu uy tín hoặc được BTC công nhận là DN ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.


Thương nhân đáp ứng các điều kiện sau đây cũng sẽ được áp dụng Chế độ Luồng Xanh:


  • Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh;

  • Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và điện tử) đầy đủ đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ;

  • Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua www.ecosys.gov.vn và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.


3 điều kiện với thương nhân kinh doanh và mua bán khí


Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 quy định thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:


– Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;


– Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.


– Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.


Riêng thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.


Trường hợp thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ngoài 03 điều kiện nêu trên, trạm cấp LNG và trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải còn phải đáp ứng những điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.


Mức trợ cấp được điều chỉnh với cán bộ xã đã nghỉ việc


Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc từ 01/07/2018, có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.


Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2018 của đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692.


Có thể bạn quan tâm:


>> Lưu ý những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2018.


Theo Cafebiz


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng