Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa hoặc nhầm với tiền thuế nợ


Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bù trừ kiêm hoàn số tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt còn nợ với các doanh nghiệp (DN) đã ngừng hoạt động, giải thể hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.


Theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trường hợp mà người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ không cùng đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ sẽ tự có văn bản đề nghị cơ quan hải quan nơi có số tiền nộp thừa thực hiện hoàn trả số tiền nộp bù trừ vào số tiền còn nợ.>>Xem thêm: Kế toán tổng hợp – quản trị trên phần mềm BRAVO


Cơ quan hải quan nơi có số tiền nộp thừa căn cứ vào công văn của cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ, sẽ thay doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế, lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách. Trong đó, lý do hoàn trả ghi rõ hoàn trả đối với trường hợp DN đã ngừng hoạt động, giải thể hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.


Nếu như người nộp thuế có khoản tiền còn nợ phát sinh và khoản tiền nộp thừa tại cùng cơ quan hải quan, thì cơ quan hải quan đó có trách nhiệm thay DN là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn trả, tạo lệnh hoàn trả kiêm thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền còn nợ gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách Nhà nước thay cho người nộp thuế.


Trường hợp điều chỉnh liên quan đến thuế GTGT thì cơ quan hải quan nơi thực hiện bù trừ kiêm hoàn thuế phải có văn bản trao đổi, xác minh với cơ quan thuế để xác định các khoản tiền GTGT chưa được khấu trừ hay hoàn thuế tại cơ quan thuế, sau đó sẽ thực hiện điều chỉnh hay bù trừ kiêm hoàn thuế.


Có thể bạn quan tâm:


>> Hai khoản được trừ khi tính thuế TNDN tại khu công nghiệp


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng