Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về nộp Báo cáo tài chính


Thắc mắc liên quan đến nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016, Tổng Cục Thuế đã có công văn 1980/TCT-KK giải đáp cụ thể.Theo quy định thì người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ) sẽ thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016. Về việc nộp thuế, người nộp thuế phải:

–  Lập và gửi Báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý liên quan (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư 133/2016 từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

– Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp Báo cáo tài chính theo mẫu biểu Báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại Báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016.

Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của Báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp Báo cáo tài chính) để xử phạt vi phạm hành chínhvề chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Chi tiết quy định, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại Công văn 1980/TCT-KK ngày 23/5/2018 của Tổng cục Thuế.


Có thể bạn quan tâm:


>> Quy định về đối tượng tham gia và mức đóng BHXH tự nguyện.


 


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng