Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các dự án đầu tư mới


Vừa mới đây, Tổng cục Thuế vừa đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS gửi đi các Cục Thuế của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, áp dụng với các dự án đầu tư mới.Qua đó, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư; căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư; đồng thời, dựa trên nội dung khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế ra quy định chi tiết về các bước hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới. Cụ thể như sau:


Thứ nhất, trường hợp là cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới, đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang còn trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định).


Thứ hai, sau khi giai đoạn đầu tư kết thúc để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà đơn vị vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên (phát sinh trong giai đoạn đầu tư), thì tại tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (theo mẫu 02/GTGT) của kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”.


Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư, nhưng chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.


Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn thuế theo quy định thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ gửi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp, để đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.


Xem thêm: Kế toán Thuế trên phần mềm BRAVO 8


Thông tin liên quan: 03 cách để đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng