Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử


Giải đáp vướng mắc của ông Nguyễn Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam (VES) về các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) có hướng dẫn cụ thể.


Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam (VES) là doanh nghiệp hiện đang sử dụng phần mềm VN – Invoice nhằm cung cấp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành.


Từ thắc mắc của  ông Nguyễn Văn Ngọc đang làm việc tại doanh nghiệp về việc Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam thông báo phát hành hóa đơn, quyết định, mẫu hóa đơn nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý địa phương (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập) hay cần nộp qua mạng dựa theo mẫu thông báo phát hành hóa đơn trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (vì hiện nay cổng thông tin tiếp nhận tờ khai của Tổng cục Thuế chưa có mẫu hồ sơ đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC)?


Bên cạnh đó, thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn là 01 ngày theo Quyết định số 2497/2017/QĐ-BTC hay là 02 ngày theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC?Tổng cục Thuế đã đưa ra giải đáp chi tiết cho những nội dung mà ông Ngọc quan tâm. Cụ thể dựa theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính thì thủ tục Thông báo phát hành HĐĐT đã được cơ quan Thuế hỗ trợ thực hiện qua phương thức điện tử. Do vậy, các tổ chức hoặc DN có thể gửi Thông báo phát hành HĐĐT, Quyết định áp dụng HĐĐT thông qua phương thức điện tử.


Cùng với đó Quyết định số 2497/QĐ-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt ngày 4/12/2017 Đề án phòng, chống vi phạm pháp luật & phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực TC – CK, xuất nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong đó có nội dung về việc nghiên cứu sửa đổi về thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn. Lộ trình của Đề án cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.


Ngoài ra, ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc thông báo phát hành hóa đơn. Dựa vào đây, thời gian DN được bắt đầu sử dụng HĐĐT căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.


Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện khởi tạo HĐĐT theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo phát hành HĐĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được sử dụng HĐĐT trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Về thông báo phát hành HĐĐT được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Có 2 trường hợp cần lưu ý như sau:


Trường hợp thứ nhất, khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo, cơ quan thuế có trách nhiệm ra văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức phải thực hiện điều chỉnh để thông báo phát hành mới.


Trường hợp thứ hai, nếu như thông báo phát hành do tổ chức gửi đến đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, Tổng cục Thuế cần căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức; Tổ chức được sử dụng HĐĐT hai ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phát hành HĐĐT đến cơ quan thuế.


Có thể bạn quan tâm:


>> Để giá trị pháp lý của HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy được công nhận.


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng