Hướng dẫn về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ


Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã cho ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Theo đó, Thông tư được ban hành hướng dẫn về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Đi kèm Thông tư là 3 phụ lục liên quan đến chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ là tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.


Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính…


Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2018, được áp dụng từ năm tài chính 2018, đồng thời thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính.


Chi tiết cụ thể, bạn đọc xem tại: Thông tư số 45/2018/TT-BTC.


Có thể bạn quan tâm:


>> Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về nộp Báo cáo tài chính.


Theo Chinhphu.vn


 


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng